החזר מס בהחלפת מקום עבודה

החלפת מקום עבודה היא הזדמנות פז לעריכת שינויים בהרגלי העבודה. יחד עם זאת, רבים אינם מודעים לעובדה כי במקרים רבים מתאפשרת גם קבלת החזר מס בעקבות החלפת מקום עבודה. מהן האפשרויות והמצבים שבהם יינתנו החזרי מס לשכירים אשר החליפו את מקום העבודה שלהם?

רשות המיסים במדינת ישראל אמונה על גביית מיסים משכירים, עצמאיים ובעלי עסקים, כאשר המס המוביל והמשמעותי ביותר הינו מס הכנסה. יחד עם זאת, אם אדם יחיד או בעל עסק שילם סכומים גבוהים יתר על המידה לרשויות המס, הוא יקבל את ההחזרים המגיעים לו על פי חוק.

החזר המס מועבר לנישום (נישום – אדם או עסק שקיבל שומת מס) לאחר הגשת דו"חות הנוגעים להכנסה שלו בשנת המס. עצמאיים ובעלי עסקים מחויבים להגיש דוחות שנתיים באופן קבוע. מנגד, מי שהוא שכיר איננו מחויב בכך. יחד עם זאת, שכיר אשר מגיש דו"ח הכנסות אישי, עשוי לגלות שרשויות המס אכן חייבות לו כספים.

למי מגיעים החזרי מס?

 • עצמאים ובעלי עסקים ששילמו מס עודף בשנים קודמות.
 • שכירים שבמהלך שנת המס חלו אצלם שינויים המזכים אותם בהקלות בתשלומי מיסים.
 • שכירים שבמהלך שנת המס נגבו מהם סכומי מס גבוהים מהנדרש.
 • שכירים שהחליפו מקום עבודה.
 • וסיבות נוספות שתוכלו לקרוא כאן

מכל הסיבות שהוזכרו לעיל אשר מזכות אדם בקבלת החזר מס, החלפת מקום עבודה היא הסיבה הנפוצה ביותר.

מחשבון בדיקת החזר מס מהירה לשנים 2017-22

אנו שמחים לבשר לך כי קיימים 0% סיכוי להחזר מס.
רוצה לדעת בכמה כסף מדובר? השאר פרטים ונחזור בהקדם.

  הרציונל בבסיס הזכאות להחזר מס בעקבות החלפת מקום עבודה

  החלפת מקום עבודה נמנית, כאמור, עם הסיבות הנפוצות ביותר לקבלת החזר מס. נכון על אחת כמה וכמה אם מקום העבודה החדש משלם שכר נמוך יותר מזה שמגיש הדו"ח קיבל במקום העבודה הקודם. הרציונל מאחורי קבלת החזרי המס, הינו שתשלום מס הכנסה מחושב עבור כל נישום על בסיס שנתי. אם בסוף השנה מתברר שהבסיס לחישוב המס היה גבוה מדיי, כי אז יחזירו רשויות המס את הסכומים העודפים לחשבונו של הנישום. זאת, כאמור, בתנאי שהוא אכן הגיש דוח שנתי לרשויות המס.

  גם החלפת מקום עבודה עשויה לזכות בהחזרי מס. זאת, אם מקום העבודה החדש משלם לעובד שכר נמוך מזה שקיבל במקום העבודה הקודם. במקרה הזה, הבסיס לחישוב המס משתנה ורשות המיסים אכן תחזיר לעובד את סכום המס העודף.

  איך בכלל נוצר עודף גבייה בהחלפת מקומות עבודה?

  גביית מס עודף נוצרת עקב העובדה שהמעסיק גובה מהעובד מס הכנסה ישירות מהשכר. גביית המס מבוססת על ההנחה שהעובד ימשיך להיות מועסק באותם תנאים ובאותו שכר. כך למשל, אם עובד מקבל שכר ברוטו של 10,000 ₪ בחודש, זה אומר שהבסיס השנתי לגביית המס הינו 120,000 ₪. על סמך ההנחה הזאת, יעביר המעביד לרשות המסים את הסכומים היחסיים המגיעים לה מהשכר ברוטו של העובד. במידה והעובד עבר למקום עבודה המשלם לו שכר נמוך יותר, הרי שהבסיס לתשלומי המס משתנה. לדוגמה – אם במקום העבודה החדש העובד מקבל 8,000 ₪ ברוטו, הרי שהבסיס החדש לצורך המס יהיה 96,000 ₪ לשנה. בסיס נמוך יותר, פירושו מס הכנסה נמוך יותר.

  איך מתבצע חישוב החזר המס לעובדים שהחליפו מעסיקים?

  חישוב החזר המס מתבצע אחרי בדיקת ההכנסה השנתית הסופית ברוטו של העובד, אל מול ההכנסה השנתית הצפויה, שעל פיה נגבו ממנו מיסים במהלך שנת המס. הגשה מקצועית של דו"ח שנתי תציף באופן מיידי את ההבדל ותגרום לכך שרשויות המס יעבירו לנישום את החזרי המס המגיעים לו. חשוב לציין בהזדמנות זאת, שרשות המיסים פועלת לא רק לגביית מיסים, אלא גם מחזירה מס למי שהדו"חות שהגיש רכן מוכיחים שנגבו ממנו סכומי כסף עודפים.

  מעוניינים לבדוק ללא עלות את זכאותכם להחזר מס בעקבות החלפת מקום עבודה? פנו אלינו!

  עודכן בתאריך: 11 בדצמבר 2022