החזר מס הכנסה לאדם שנפטר

גם אדם שנפטר יכול להימצא זכאי להחזרי מס מהמדינה. על יורשי הנפטר, בעלי הזכויות בירושה, להגיש את המסמכים ולבצע את בדיקה המתאימה לבחון את הזכאות להחזר. הנה מה שצריך לדעת

על הכנסות של אזרח במדינת ישראל מוטל מס, בהתאם לנתוניו האישיים. המס מוטל למשל על הכנסות משכר עבודה, רווחים מעסקאות ומהכנסות מנכסים כמו מכירת דירה או קבלת תשלומי שכר דירה. לעובדים שכירים, המעסיק מפריש באופן אוטומטי מתלוש המשכורת החודשי את תשלומי מס ההכנסה.

מהם החזרי מס?

למרות התפיסה הרווחת הקיימת בציבור, חישוב אחוז ההפרשה הנדרש מהאדם נעשה באופן שנתי ולא חודשי. לפיכך, שינויים אישיים החלים אצל העובד במהלך השנה, כמו ירידה בשכר, פיטורים, לידת ילד ועוד, משפיעים גם בדיעבד על ההפרשות שבוצעו. לעיתים המעסיק אינו מודע להטבות מס מסוימות המגיעות לעובד, ולמעשה העובד משלם סכומים גבוהים יותר למס הכנסה מאשר הוא אמור.

כמו כן, לעיתים האדם לא הגיש בתחילת שנת המס, המתחילה בראשון בינואר, טפסים לבקשת הקלה במס אלא רק בהמשך השנה, או שהעובד מועסק ביותר ממקום עבודה אחד ואיננו עורך תיאום מס כנדרש. נסיבות אלו גם תורמות ליצירת הפער ותשלום מס עודף.

כספים אלו, ששולמו ללא סיבה, אינם "נעלמים" וניתן לקבלם בחזרה – החזר מס. יש להגיש טופס בקשה עם כלל הטפסים הרלוונטיים הנדרשים, המפורטים בבהירות באתר מס הכנסה, עד 6 שנים לאחר סיום שנת המס עליה מבקשים החזר. הכסף המוחזר יועבר לחשבון הבנק של המבקש בתוספת הפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

החזר מס לאדם שנפטר

קודם כל, חשוב לומר כי בישראל לא קיים מס בגין קבלת ירושה, ולכן יורשי הנפטר לא חייבים במס על הכספים המתקבלים בירושה. עם זאת, הכנסות חדשות מנכסיו של הנפטר לאחר פטירתו כן מחייבות במס את היורשים, לפי חלקם היחסי בקבלתם.

לפי החוק, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרי מס גם לאדם שנפטר. במידה והנפטר שילם מס עודף, ניתן להגיש בשמו את הבקשה לקבלת ההחזרים בדומה לתנאי החוק הרגילים. מומלץ כמובן לצרף לבקשה צו ירושה על מנת להבטיח שהכספים יגיעו ליורשים.

חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 עוסק בין היתר בהכנסות עבודה ומענקי פרישה שהתקבלו לאחר אריכות ימים. במסגרת החוזר ישנה התייחסות בין היתר להפרשי שכר שהתקבלו בידי היורשים לעניין חבות המס. ישנה חשיבות למועד קבלת הכספים, האם מדובר בהפרשי שכר שהתקבלו בשנת הפטירה או לאחר שנת פטירת הנישום.

מענק פרישה לאחר פטירה (מענק מוות)

על פי חוק פיצוי פיטורין, כאשר עובד נפטר המעביד חייב לשלם לשאריו את סכום הפיצויים לו היה זכאי הנפטר במידה והיה מפוטר. מדובר בנושא מורכב וישנם מספר חלופות לעניין חבות המס בגין מענקי פרישה של עובד שנפטר. חשוב לבצע את הבדיקה באמצעות איש מקצוע (יעוץ מס/רו"ח) הבקיא במיסוי יחיד אשר יבחר עבורך את המסלול הנכון להפחתת נטל המס לאחר תכנון מס מעמיק.

אל תוותרו על כספי החזרי מס שמגיעים לכם

בקצרה, ניתן לקבל החזרי מס גם לאדם שנפטר על עודפי מס ששילם בחייו, בהתאם לתנאי החוק. היורשים זכאים למגוון הטבות מס נוספות כמו פטור ממס על הירושה או על חלק ממענק הפרישה המגיע לו. מדובר על נושא מורכב, אך חבל לוותר על הכספים המגיעים לכם.

עודכן בתאריך: 11 בדצמבר 2022