החזר מס לשכירים בעלי הכנסה גבוהה

לא מעט שכירים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה עקב הכנסות גבוהות. אם ההכנסה החייבת שלכם, כהגדרתה בסעיף 121ב(ה) לפקודת מס הכנסה, עולה על ₪698,280 נכון לשנת המס 2023, יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אך חובת ההגשה למס הכנסה יכולה להוות הזדמנות מצוינת לממש את הטבות המס המגיעות לכם ולקבל את החזרי המס להם אתם זכאים!

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

מה זה מס יסף?

כל שכיר משלם מס הכנסה, בהתאם למדרגות המס. בשנת 2023, במידה וההכנסה השנתית עלתה על ₪542,160, נדרש העובד לשלם מס הכנסה בשיעור 47%, אך במידה וההכנסה השנתית עלתה על ₪698,280, יש לשלם 3% נוספים – ״מס יסף״ – ובסך הכול 50%.

חשוב להדגיש כי במידה וההכנסה ממשכורת עוברת את התקרה אשר מחייבת בהגשת דוח, יצוין הדבר בטופס 106 אשר מקבל העובד בכל שנה ושנה, אך לא תמיד הוא מבחין בכך – ואי הגשת הדוח מהווה עבירה על החוק ועלול לגרור קנסות בסכומים לא מבוטלים.

הכנסתי ממשכורת היא בסך ₪500,000, ובנוסף לכך מקבל פנסיה שנתית בסך ₪250,000 – האם חלה עליי חובת הגשת דוח שנתי?

מאחר וצירוף ההכנסות עוברות את התקרה, יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

הכנסתי ממשכורת הינה בסך ₪500,000 ובת זוגי משתכרת בסכום זהה. האם אנו מחויבים להגיש דוח למס הכנסה?

מאחר וההכנסה של כל אחד מבני הזוג אינה עוברת את התקרה, לא חלה חובת הגשת דוח שנתי.

הכנסתי ממשכורת היא בסך ₪800,000, האם עלי לשלם מס יסף?

מאחר וההכנסה ממשכורת עוברת את התקרה בסך ₪698,280, יש לשלם מס יסף. דהיינו – שיעור המס יגיע ל-50% בגין ההכנסה העולה על התקרה הנ"ל:

101,720 = 698,280 – 800,000
מס יסף בשיעור 3% + 47% = ₪50,860

תשלום מס יסף יחושב במסגרת תוכנת השכר של המעביד. כמו כן, כמובן שחלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

לקוח שלנו מימש אופציות במסלול רווח הון בשנת 2022, על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ועל כן היה חייב להגיש דוח לשנה זו עקב הכנסות גבוהות.

מבדיקה שלנו התברר ששילם מס גבוה מהדרוש עבור מימוש האופציות, וכן במהלך השנה החליף מקום עבודה – נתון אשר הגדיל את הזכאות להחזר בשנה זו.

לאחר הגשת הדוח התקבל החזר מס בסכום הגבוה מ-₪20,000.

הכנסתי ממשכורת הינה בסך ₪800,000 ובנוסף יש לי רווחים בגין פעילות בשוק ההון

הבנקים מנכים מס בשיעור 25% בגין הרווחים, אך מאחר ומס יסף חל על כל מקורות ההכנסה ומאחר והעובד כבר עבר את התקרה השנתית בסך ₪698,280 במסגרת עבודתו כשכיר, משמעות הדבר שיש לשלם 3% נוספים בגין הרווחים בשוק ההון והתשלום יבוצע במסגרת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

בעיה דומה תתעורר אם לעובד הנ"ל יהיו מקורות הכנסה נוספים, למשל הכנסה משכר דירה למגורים במסלול 10%, אזי במקרה שכזה יש לשלם 13% מס. במקרה אחר של זכייה בפרסים והגרלות, אזי תשלום המס יהיה בשיעור 38% (ולא 35% – המס הרלוונטי לפרסים והגרלות), וכו'.

איך מגישים את הדוח למס הכנסה?

לצורך הגשת הדוח יש לצרף אישורים שנתיים על הכנסות הנישום. בין היתר יש לצרף את המסמכים הבאים:

• טפסי 106 מכל מקורות ההכנסה (משכורת, פנסיה וכו')
• אישורים מביטוח לאומי על גמלאות מחליפות שכר (אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה וכו')
• נספח ג׳ על פעילות בשוק ההון
• נספח ד׳ על הכנסות מחו"ל
• אישורים על הכנסות משכר דירה
• טופס 806 בגין פדיון קרנות פנסיה (תגמולים, פיצויים)
• אישור על פריסת פיצויים

לקוח שהגיע אלינו עובד כשכיר, והכנסתו מעל ₪800,000. חישוב המס שנעשה באמצעות המעביד היה מדויק אך בת זוגו של הלקוח לא עבדה במהלך שנת המס באופן רציף, ובנוסף לכך לא קיבלה את כל הטבות המס אשר הגיעו לה בהתאם לחוק.

לאחר בדיקתנו והגשת הדוח באמצעותנו, התקבל החזר מס בסך ₪16,000.

כאמור, חובת הגשת הדוח למס הכנסה יכולה להוות הזדמנות מצוינת לממש את הטבות המס שמגיעות לכם ולקבל את החזרי המס להם אתם זכאים. לשם כך יש לצרף בין היתר את האישורים הבאים:

• קבלות על תרומות למוסדות ציבור, המוכרים לפי סעיף 46 לפקודה
• תעודת שחרור משרות חובה
• אישור סיום לימודים לתואר ו/או תעודת מקצוע
• אישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלת ילד נכה
• אישור ועדת אפיון/השמה
• תעודת עולה
• אישור תושב בישוב מזכה

פנו אלינו עוד היום כדי שנוכל לבצע עבורכם בדיקה יסודית ולעזור לכם במימוש כל החזרי המס המגיעים לכם – במהירות ובקלות.

עודכן בתאריך: 20 במרץ 2024