החזרי מס הכנסה והטבות מס לחיילים משוחררים

החזרי מס לחיילים משוחררים ניתנים למי שסיימו שירות סדיר בצה"ל, במג"ב או במשטרה הכחולה. מס הכנסה אף מעניק החזרי מס בגין שירות לאומי למי שסיים את כל תקופת השירות שלו במסגרת זו.

נקודות זיכוי קובעות את סכום הזיכוי (הפחתה) ממס שבו חויב העובד על פי שכרו, ובהתאם למדרגות המס. כל נקודת זיכוי מייצגת שווי כספי, המתעדכן מעת לעת ע"י נציבות מס הכנסה.

כמות נקודות הזיכוי שלה זכאי העובד, נקבעת על פי מצבו המשפחתי, ותנאים מזכים נוספים – כגון היותו חייל משוחרר, עולה חדש, תומך בהורים ועוד. מינימום נקודות הזיכוי לתושב ישראל הינם 2.25 נקודות.

סעיף 39א לפקודת מס הכנסה, התשכ"א 1961 והתיקון לחוק שפורסם בשנת 2007, קובע כי בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי למשך תקופה של 3 שנים מתום החודש שבו שוחרר, בהתאם לאורך התקופה שבה היה החייל בשירות סדיר, כדלקמן:

  • אם תקופת שירותו הסדיר של החייל הייתה בין 12 חודשים ל-23 חודשים או אם שוחרר קודם לכן מטעמי בריאות או מחמת נכות – 1/12 נקודת זיכוי לחודש.
  • אם תקופת שירותו הסדיר של החייל הייתה 23 חודשים מלאים או יותר – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

פטור מס הכנסה לחיילת

  • אם תקופת שירותה הסדיר הייתה בין 12 ל-22 חודשים או אם שוחררה קודם לכן מטעמי בריאות או מחמת נכות – 1/12 נקודת זיכוי לחודש.
  • אם תקופת שירותה הסדיר הייתה 22 חודשים מלאים לפחות – 1/6 נקודת זיכוי לחודש.

התיקון יחול על חייל/ת ששוחרר/ה החל מיום 01.07.07.

עודכן בתאריך: 28 בנובמבר 2022