החזר מס על משיכת קרן פנסיה

החל משנת 2013 מותרת משיכת כספי פנסיה לפני גיל פרישה ללא מס, מקופות גמל שהיתרה בהם נמוכה מ-₪7,000. אך מי שחסך למעלה מסכום זה לפנסיה, ומעוניין למשוך אותו לפני הזמן, נדרש לשלם מס של 35%. גובהו של הקנס מאפשר למי שחייב את הכסף ואין לו מקור אחר, להשתמש בו, אך הוא מונע פניה אל כספי הפנסיה כאלטרנטיבה ראשונה.

קופות גמל וקרנות פנסיה מהוות את אחד מאמצעי החיסכון האפקטיביים ביותר כיום ועל כל מעסיק חובה להפקיד כספי פנסיה עבור עובדיו. כך יכולה המדינה להבטיח שבגיל פרישה לא יהפכו הפנסיונרים לנטל כלכלי על החברה.

משיכת פנסיה ללא תשלום מס – רק ב-4 מקרים:

יש 4 מצבים בהם ניתן למשוך את כספי הפנסיה לפני הזמן ללא מס. מצבים אלו נקראים "מצבי מסכנות" והם כוללים:

 1. מוות של המבוטח – מוטבים מושכים את הכסף כסכום הוני ואילו שארים יקבלו קצבה חודשית מקרן הפנסיה.
 2. מיעוט הכנסות – כאשר בחודש מסוים העמית ובן זוגו הרוויחו סכום הקטן משכר המינימום (נכון לאותה שנת מס), הם יוכלו לפדות את ההפרש בין הסכום שהרוויחו ובין תקרת שכר המינימום. מי שיש לו ילד קטין, יכול למשוך עד תקרה הכפולה משכר המינימום.
 3. הוצאות רפואיות – במקרה של הוצאות רפואיות כבדות העולות על חצי מן ההכנסה השנתית, ניתן יהיה למשוך כספים בשווי זהה.
 4. נכות רפואית – במקרים של נכות רפואית קבועה בדרגה של 75% לפחות, יהיה ניתן למשוך סכומים ללא מגבלות כלשהן.

החזר מס על משיכת קרן פנסיה

במידה ועמית משך את כספו ושילם על כך את המס, אך עמד בעת המשיכה בתנאים שהזכרנו לעיל, ביכולתו לבקש החזר מס על משיכת קרן פנסיה באופן רטרואקטיבי. פנו אלינו לבדיקת הנתונים וביצוע ההחזר במהירות.

מחשבון בדיקת החזר מס מהירה לשנים 2018-23

אנו שמחים לבשר לך כי קיימים 0% סיכוי להחזר מס.
רוצה לדעת בכמה כסף מדובר? השאר פרטים ונחזור בהקדם.

  פדיון כספי פיצויים מתוך כספי הפנסיה

  כספי פיצויים פטורים ממס עד תקרה של 12,230 ₪ עבור כל שנת עבודה, מעל לתקרה זו הפיצויים יחוייבו במס. על מנת לקבל את הפטור ממס או החזר מס על פנסיה, יש למלא את טופס 161א ולאחר מכן המעסיק ממלא את טופס 161 עבור חישוב המס.

  במידה ולא ממלאים את הטופס, מס הכנסה מניח באופן אוטומטי שהעובד מעוניין לבצע רצף פיצויים, אך הרצף הזה יישמר רק אם ימצא מעסיק שימשיך להפקיד בעבורו כספי פיצויים לקופה תוך כשנה.

  החזר מס על קרן פנסיה – שאלות נפוצות

  • ישנם 4 מקרים ואלו הם: מוות של המבוטח, מיעוט הכנסות, הוצאות רפואיות שעולות על חצי מההכנסה השנתית ונכות רפואית של 75% לפחות.

  • יש למלא טופס 159 – בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס. לטופס יש לצרף אישורי הכנסה של הנישום ובן זוגו וכן האסמכתאות הרלוונטיות. במידה ואתם זכאים להחזר מס (לאחר שכבר שילמתם), יש למלא טופס 106 וטופס 135 ולצרף אישור בגין ההפקדות לקרנות הפנסיה והאישורים הרלוונטיין בהתאם לסיווג הפטור החל עליכם.

  • חברה מקצועית להחזרי מס תבצע בדיקה מקיפה על מנת לוודא שהנישום יקבל את כל הטבות המס המגיעות לו, לאחר בחינה ושקלול של כל המסמכים ותקנות מס ההכנסה הרלוונטיות. בנוסף, לאנשים רבים קיימת חבות מס, ולכן במס ולכן, הגשה עצמאית ללא בדיקה מעמיקה, יכול לגרור חיובים מול רשויות המס.

  עודכן בתאריך: 31 בינואר 2024