החזרי מס הכנסה על פעילות בשוק ההון

משנת המס 2003 במסגרת הרפורמה במס הכנסה הוטל מס על רווחי הון ממכירת ניירות ערך בבורסה. על פי הוראת מס הכנסה, הבנק או הברוקר מבצעים את ניכוי המס במקור מהרווחים אשר נבעו ממכירת ניירות הערך במהלך השנה.

במרבית המקרים אפשר לקבל החזר מס בגין פעילות בשוק ההון

תחילה יש לבדוק האם הפעילות בשוק ההון של אדם פלוני הגיעה לדרגה של עסק ובמקרה זה תסווג ההכנסה כעסקית או שמדובר בהכנסה הונית. חלק מהמבחנים לקביעה זו היא בין היתר היקף הפעילות, גובה המחזור, התדירות של קנייה ומכירה של ני"ע, מבחן הבקיאות והמומחיות, פעילות בהון פרטי או זר ועוד. במידה ואכן מדובר בפעילות עסקית, יש לפתוח תיק ברשויות המס ולנהל מערכת הנהלת חשבונות. החיוב במס יהיה בהתאם לגובה המס השולי של הנישום.

היתרון בסיווג הפעילות בשוק ההון כהכנסה עסקית מקורה בנושא קיזוז ההפסדים שכן במקרה זה ניתן יהיה לקזז את ההפסד משוק ההון כנגד כל הכנסה אחרת באותה השנה. יתרת הפסד שלא נוצלה בשנה השוטפת תועבר לשנים הבאות ללא מגבלת זמן ותקוזז כנגד הכנסה מעסק.

מחשבון בדיקת החזר מס מהירה לשנים 2018-23

אנו שמחים לבשר לך כי קיימים 0% סיכוי להחזר מס.
רוצה לדעת בכמה כסף מדובר? השאר פרטים ונחזור בהקדם.

  אילו החזרי מס על הפסדים בבורסה ניתן לקבל?

  במידה ותסווג ההכנסה משוק ההון כהכנסה הונית החיוב במס יהיה בהתאם לשיעורי המס החלים על רווח הון ולא בהתאם לגובה המס השולי של הנישום / משקיע. אם נוצרו הפסדים בגין מכירת ניירות הערך, מוביל הדבר לפוטנציאל רב להחזר מס מהסיבות הבאות:

  • ניתן לקזז הפסדים מפעילות בשוק ההון כנגד רווחים מני"ע שנוצרו במהלך השנה. הדבר מאוד קריטי אם הפעילות מבוצעת במקביל בכמה בנקים או ברוקרים שונים.
  • ניתן לקזז את ההפסד מני"ע כנגד רווח מריבית או דיבידנד מני"ע שנוצרו באותה השנה.
  • ניתן לקזז הפסד מני"ע כנגד שבח מקרקעין.
  • ניתן לקזז הפסד מני"ע כנגד אופציות ממקום העבודה במסלול רווח הון.
  • הפסדים מפעילות בשוק ההון שלא נוצלו בשנה השוטפת יועברו לשנים הבאות ויבוצע קיזוז מס כנגד רווחי הון.

  מדובר רק ברשימה חלקית של אפשרויות אשר יובילו להחזרי מס בגין פעילות בשוק ההון. על מנת שיתאפשר לנצל את כל ההפסדים מהפעילות בשוק ההון יש במרבית המקרים להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

  איך מגישים בקשה להחזר מס רווחי הון?

  הדו"ח השנתי מוגש באמצעות טופס 135 – בקשת החזר מס לשכירים. אל הבקשה יש לצרף בין היתר טפסי 106 מכל מקומות העבודה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי כגון: דמי לידה, אבטלה, דמי פגיעה בעבודה במידה ויש. אישורים של הפקדות לקרנות פנסיה, ביטוח חיים, פרמיות בגין אובדן כושר עבודה וכן אישורים נוספים אשר יכולים להקנות נקודות זיכוי מס כגון: אישור סיום לימודים תואר אקדמי, תעודת שחרור מצה"ל על שרות חובה, אישורים עבור ילד הסובל מלקות למידה ועוד.

  כמו כן אל הבקשה יש לצרף נספח ג' – רווח הון מניירות ערך סחירים, לטופס הדו"ח השנתי. בנספח זה יש לציין נתונים הקשורים לפעילות שלנו בשוק ההון כגון: פרטי החשבונות שמהם בוצע ניכוי המס במקור, ציון הרווח החייב במס, קיזוז הפסדי ההון שוטפים, קיזוז הפסדי הון אשר מועברים משנים קודמות ועוד.

  יש לדווח גם על פעילות בניירות ערך זרים / ניירות אשר נסחרים מחוץ לישראל. לשם כך יש לצרף לבקשה להחזר מס את נספח ד'- הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן, לטופס הדו"ח השנתי.

  לאחרונה נוספו תקנות מס הכנסה חדשות, לגבי פעילות בשוק ההון החל משנת 2013. לכל מי שמשקיע בניירות ערך ובבורסה, כדאי לבדוק האם התקנות החדשות חלות גם עליו.

  אם השקעת בבורסה משנת 2008 ואילך, סיכוי גדול שמגיע לך החזר מס מאגף מס הכנסה.

  עודכן בתאריך: 21 במאי 2024