היוון קצבה

במהלך שנות העבודה אנו צוברים כספים פנסיוניים בקופות שונות – כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל, כאשר המטרה היא לקבל מתוך הכספים שנצברו קצבה חודשית לאחר הפרישה מהעבודה. הכספים הפנסיוניים ניתנים למשיכה רק כקצבה חודשית, אך בתנאים מסוימים ניתן למשוך כספים פנסיוניים אשר חייבים במס באופן חד פעמי – נקבל סכום הוני על חשבון הקצבה העתידית.

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

מה התנאים להיוון קצבה?

 • על העובד להיות מעל גיל 60.
 • היוון כפוף לתקנות הקרן / פוליסה.
 • לאחר ההיוון נשארת קצבה מזערית בסך ₪4,850 נכון לשנת 2023.

יש לציין שמדובר בהיוון חייב במס. במידה ונבצע משיכה שלא לפי התנאים הנ"ל, המיסוי יהיה גבוה יותר ויהיה עלינו לשלם מס בשיעור 35% או המס השולי הגבוה מביניהם (משיכה שלא כדין).

דוגמא להמחשת חישוב היוון קצבה:

עובד זכאי לקבל מקרן הפנסיה קצבה בסך ₪12,000 מדי חודש, וביקש להוון 25% מהקצבה למשך 5 שנים.

במקרה זה יקבל העובד סכום חד פעמי בסך ₪180,000 (שהם 12,000 * 25% * 60 חודשים). בהתאם, במשך 5 שנים הקצבה השוטפת תקטן ותעמוד על סך ₪9,000 לחודש.

בתום 5 השנים תעמוד הקצבה שוב על סך ₪12,000. יש לציין שהסכום החד פעמי יהיה נמוך יותר בפועל מ-₪180,000 בשל הריבית שמחושבת לטובת קבלת הסכום החד פעמי.

מה זה היוון קצבה פטור ממס?

כאשר אנו מגיעים לגיל הזכאות (גיל פרישה וקבלת קצבה מזכה) אנו זכאים לסל פטור בסך ₪853,560, נכון לשנת המס 2023. את סל הפטור ניתן לנצל בכמה דרכים (עוד על כך קראו כאן: קיבוע זכויות), כאשר אחת האפשרויות לניצול סל הפטור היא בדרך של היוון קצבה.

התנאים להיוון פטור – שיש ברשותנו קצבה מזערית בסך ₪4,850 וההיוון קיבל ביטוי בקיבוע הזכויות.

דוגמא – עובד זכאי לפנסיה בסך ₪6,000 ובנוסף עומדת לזכותו צבירה של כספים פנסיוניים בסך ₪70,000 בקופת גמל. עובד זה יכול, בהגיעו לגיל הזכאות, לבקש במסגרת קיבוע הזכויות לבצע היוון פטור ממס של הכספים בקופת הגמל.

אם אין לי קצבה מזערית, האם בכל זאת ניתן למשוך סכום חד פעמי?

כן, ניתן למשוך עד 25% מסכום הקצבה לחמש שנים, למעט מקרן פנסיה ותיקה.

מלאו לי 67 ואין לי קצבה כלל, וברשותי ₪80,000 כספים פנסיוניים בקופת גמל. האם ניתן למשוך את הכספים באופן חד פעמי ולא בדרך של קצבה?

במידה והגעת לגיל פרישה חובה, ואין ברשותך קצבה כלל או שיש ברשותך קצבה אך היא משולמת מקרן פנסיה ותיקה או תקציבית, וצבירת התגמולים החייבים (צבירה בקופה כזאת או אחרת) היא עד לסכום של ₪100,771 (סכום צבירה מזערי) נכון לשנת 2023, ניתן יהיה במקרה שכזה לבצע היוון, כלומר משיכה של הכספים באופן חד פעמי ולא בדרך של קצבה.

לאור זאת, ניתן יהיה לבצע משיכה של הצבירה בסך ₪80,000 בפטור ממס.

״הפטור הנוסף״ – טופס 161ח וטופס 161י לקבלת פטור ממס לפנסיונרים

כל גמלאי/ת אשר הגיע/ה לגיל הזכאות משנת 2012 ואילך, יידרשו להגיש טופס 161ד – ״קיבוע זכויות״ – כדי לקבל את מלוא סל הפטור אשר מגיע בהתאם לחוק. אחת הדרכים לנצל את סל הפטור היא באמצעות קבלת פטור כזה או אחר בגין הקצבה השוטפת.

מאחר והליך קיבוע זכויות הוא הליך מורכב שדורש התעסקות רבה, ומתוך מטרה להקל על ציבור הגמלאים, הושק טופס 161ח – בקשה לקבלת "הפטור הנוסף".

גובה הפטור הנוסף בשנת 2023 הינו בסך ₪1,550 לחודש, וצפוי לעלות בשנת 2025 באופן משמעותי. משמעות מילוי טופס 161ח היא קבלת הפטור הנוסף בצורה קלה ביותר.

התנאים לקבלת הפטור הנוסף באמצעות טופס 161ח:

 • מיועד למי שהגיע לגיל הזכאות משנת 2012 ואילך
 • מי שמקבל קצבה יחידה בלבד
 • מי שלא הגיש קיבוע זכויות – טופס 161ד
 • מי שלא ביצע היוון פטור ממס החל מיום 01.01.2012
 • את הטופס יש להגיש למשלם הפנסיה

טופס 161ח יכול להתאים לחלק מהגמלאים, אך ישנם גם חסרונות ואינו מתאים לכולם. בשנת 2025 צפויה הגדלה של סל הפטור באופן משמעותי, וכל החותם על טופס 161ח יוכל לנצל את אותה הגדלה לטובת פטור על הקצבה השוטפת ולא בעבור היוון פטור ממס – לכן חשוב להתייעץ עמנו לפני מילוי הטופס.

טופס 161י

בדומה לטופס 161ח, מטרת טופס 161י היא קבלת הפטור הנוסף, אך הוא מיועד לגמלאים אשר הגיעו לגיל הזכאות לפני 2012 (גמלאים בחוק הישן).

התנאים לקבלת הפטור הנוסף באמצעות טופס 161י:

 • מיועד למי שהגיע לגיל הזכאות לפני 2012
 • מקבלי קצבה מזכה יחידה
 • מי שלא קיבלו אישור ממס הכנסה על ניכוי מס מהקצבה המזכה
 • מי שלא ביצע היוון פטור ממס החל מיום 01.01.2012

לגמלאים אשר הגיעו לגיל הזכאות לפני 2012 (בחוק הישן) כללים שונים בכל מה שקשור להיוון פטור ממס, הן מבחינת ההגבלות ושיטת החישוב.

היוון קצבה מקרן פנסיה ותיקה

כדי לבצע היוון קצבה, יש לעמוד בתנאים של מס הכנסה מבחינת גיל וגובה קצבה מזערית, ובנוסף – לכל קופה, קרן או פוליסה יש את הכללים שלה המסדירים את נושא ההיוון.

כדי לבצע היוון קצבה מקרן פנסיה ותיקה בהסדר, סכום הקצבה לאחר ההיוון חייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום (שכר המינימום בשנת 2023 – ₪5,571), ולכן גמלאי עם קצבה בגובה ₪5,000 לא יוכל להוון מקרן ותיקה בהסדר, למרות שעומד בתנאים של מס הכנסה.

היוון קצבה לגמלאי צה"ל

במשך הרבה שנים היו חילוקי דעות בין מס הכנסה לצה"ל לגבי היוונים שביצעו גמלאי צה"ל במועד פרישתם משירות הקבע. מס הכנסה ראה באותם היוונים כהיוון לכל החיים, ולכך יש השפעה ישירה על גובה הפטור המגיע בגין הקצבה השוטפת.

במהלך שנת 2022 הוציא מס הכנסה הנחיות חדשות בדבר שיטת החישוב לגבי הפטור המגיע לפי סעיף 9א, בעקבות היוונים שביצעו גמלאי צה"ל בעת פרישתם. מומלץ מאוד לגמלאי צה"ל לבצע קיבוע זכויות רק דרך גורם מקצועי הבקיא בנושא ומכיר לעומק את ההנחיות והחישובים השונים אשר מאפיינים את פורשי צה"ל. לפרטים נוספים צרו איתנו קשר.

פריסת היוון קצבה חייב במס

היוון חייב לא פוגע בתקרת ההון הפטור, ואין צורך לתת לכך ביטוי בקיבוע הזכויות. ההיוון החייב במס מתווסף להכנסתו של הנישום (בשנת ההיוון) והחיוב לפי אחוז המס השולי.

יחד עם זאת, ניתן לבצע פריסה במסגרת טופס 116ג, העשוי במקרים רבים להוריד את נטל המס.

פריסה קדימה – ניתן לפרוס היוון חייב לשנים הבאות, אך לא יותר משש שנים קדימה. הפריסה תעשה לפי יחס של שנה אחת לכל ארבע שנות היוון.

בהיוון לתוחלת חיים ניתן לפרוס קדימה עד לשש שנים, אך יש לבחון במועד ההיוון את גילו של מהוון הקצבה. כל ארבע שנים לאחר גיל 70 תבוצע הפחתה בשנת הפריסה.

דוגמא:
היוון שבוצע בגיל 74 = 5 שנות היוון.
היוון שבוצע בגיל 78 = 4 שנות היוון …
וכך הלאה.

פריסה לאחור – ניתן לבצע פריסה לאחור, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבל סכום ההיוון. הפריסה תעשה בחלוקה שווה לאותן שנות עבודה שבשלהן משולם המענק, או התקופה שבה נוצרה  הזכות לקצבה.

אולי יעניין אותך גם:

החזרי מס

רצף קצבה

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ובהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה, הוא רשאי להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לקצבה, למטרת תשלום קצבה - בחירה במסלול זה נקראת...
להמשך קריאה
חישוב החזרי מס

רצף פיצויים

עובד שמסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ויכול לבחור ב״רצף פיצויים״, שמשמעותו להשאיר את כספי הפיצויים ללא חיוב במס. מתי כדאי לבחור במסלול הזה? ולמי זה מתאים?
להמשך קריאה
חישוב החזרי מס

מיסוי מענק פרישה: חישוב פטור ממס

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. המיסוי בגין מענק פרישה שונה באופן מהותי מכללי המיסוי החלים על הכנסה ממשכורת, ולבחירת הפורש, ניתן לנצל פטור ממיסוי על מענק פרישה בתנאים...
להמשך קריאה
החזרי מס

פריסת פיצויים

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. במטרה להקל על נטל המס, ניתן לפרוס את החלק החייב של הפיצויים לתקופה של עד 6 שנים, לצורך חישוב המס. למי כדאי לבצע...
להמשך קריאה

עודכן בתאריך: 3 באפריל 2024