חישוב מס הכנסה

מס הכנסה מעניק הטבות אשר ניתנות לשכיר/עצמאי בשתי דרכים: זיכוי מס הכנסה וניכוי מס הכנסה.

זיכוי מס הכנסה הוא הפחתה של סכום במס המגיע.
דוגמא: נניח שעל פי הכנסתך בשנת המס יש לשלם מס הכנסה כ-4000 ₪. ונניח שמגיעה לך נקודת זיכוי אחת בעבור מזונות (שווי נקודת זיכוי 2616 ₪) אזי התשלום למס הכנסה יהיה בסופו של דבר כ-1384 ₪.

ניכוי מס הכנסה הוא סכום אשר מופחת מההכנסה החייבת במס.
ניכוי = הוצאה מוכרת.
מס הכנסה משולם על הרווח בלבד.
הכנסות פחות הוצאות = רווח.

לכן, ככל שההוצאות גדולות יותר הרווח נמוך יותר והתשלום למס הכנסה קטן יותר.

חישוב מס הכנסה – כדאי לדעת…

הדעה הרווחת בציבור הוא שרק עצמאי יכול לדווח על הוצאות מוכרות למס הכנסה. כמובן שתיאוריה זו אינה נכונה מיסודה. מותר לנכות הוצאות גם מהכנסות של שכירים.

ע"פ חוק מס הכנסה נאמר (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה), "לשם ברור הכנסתו החייבת של אדם ינוכה, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר ע"פ סעיף 31 – יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס"…

סעיף זה מתייחס הן לעצמאי והן לשכיר, ומשמעות הדבר שהוצאות שהוצאו לצורך ייצור הכנסה תוכרנה במס הן ע"י העובד השכיר והן לגבי העצמאי.

חישוב מס – הוצאות מוכרות לעובד שכיר

  • ספרות מקצועית – יש שכירים לא מעטים שבמסגרת עבודתם חייבים להתעדכן באופן שוטף. על כן רכישת ספרים מקצועיים, מנויי לביטאון וכדומה, יוכר כהוצאה למס הכנסה.
  • השתלמות מקצועית – כאשר מדובר בהשתלמות הקשורה לשמירת הרמה המקצועית של העובד, יוכר כהוצאה מוכרת למס הכנסה. יש לציין שהשתלמות יכולה להיות אף בחו"ל. כאשר הלימודים הן לצורך רכישת השכלה חדשה, לא יוכר כהוצאה ע"י מס הכנסה.
  • תשלום לחבר ללשכה/רישיון ייצוג – תשלום שנעשה ע"י העובד השכיר ללשכה או רישיון מקצוע בתחום העסוק, יוכר כהוצאה למס הכנסה. דוגמא: תשלום ללשכת עורכי דין.
  • ביטוח אובדן כושר עבודה – תשלומים בגין רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה ששילם שכיר, יוכר כהוצאה מוכרת למס הכנסה. מיום 01.01.05 תוקן החוק וקבע שהוצאות לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה יוכר לפי כללים מסוימים כפי שיקבעו כאמור בחוק.
  • עבודה מהבית – שכיר שעובד בביתו (עובד הממשיך לעבוד בערבים גם בביתו) ולשם כך מקצה הוא חדר, יוכר הדבר (באופן יחסי ובהתאם למגבלות החוק) כהוצאה לצורכי מס הכנסה.
  • ריבית משכנתא – בהמשך לסעיף הקודם כאשר השכיר עובד מהבית והדירה היא בבעלותו, אזי יוכר חלק מהוצאות ריבית המשכנתא כהוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה בהתאם למגבלות החוק.
    יש לציין, שדרישת הוצאות בניכוי עבור החלק היחסי של הדירה, אינה פוגמת בעתיד בזכאות לפטור ממס שבח. שכן, ע"פ חוק מס שבח נקבע ש"מכירת דירת מגורים מזכה" ששימשה בעיקרה למגורים (לפחות 50% משטח הדירה) פטור ממס שבח בעת מכירתה. על כן אם לדוגמא שכיר שבבעלותו דירה בת 4 חדרים ומוקצה חדר אחד לעבודתו (כ 25% מהדירה), אין הדבר פוגם כאמור בפטור ממס שבח.
  • הוצאות הכרוכות להכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה – יוכר כהוצאה. על כן שכיר שפונה לחברה להחזרי מס או ליועץ מס כדי להגיש עבורו את הבקשה להחזר מס, אזי שכר הטרחה ששילם יוכר לו כהוצאה. משמעות הדבר שחלק משכר הטרחה יוחזר לשכיר. (בהתאם לאחוז המס השולי של העובד השכיר).  ניתן להכיר בהוצאות נוספות בהתאם להוראות מס הכנסה.

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2023