מדרגות מס הכנסה 2019

 

למה חשוב להכיר את מדרגות המס של שנת 2019?

החזר מס ניתן לקבל עד 6 שנים אחורה ולכן אם שילמנו יותר מידי מס בשנת 2019, נוכל לקבל החזר על שנה זו עד לתקופה של 6 שנים קדימה (כלומר יש לנו עד שנת 2025 לבקש החזר). בדרך כלל כאשר אדם עובד במס' עבודות במקביל או מחליף עבודה לאחרת בשנה אחת, קורה מצב בו נגבה ממנו יותר מס ממה שהוא אמור לשלם. לכן חשוב לבצע בדיקה של זכאות להחזר מס במסגרת הזמן שהחוק מאפשר.

מדרגות מס הכנסה שנת 2019 על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,310 ש"חעד 75,720 ש"ח10%
6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח 75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח14%
9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח20%
14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח 174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח31%
20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח 242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח35%
42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח47%
54,131 ש"ח ומעלה649,561 ש"ח ומעלה50%

מדרגות המס 2019 בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 20,000 ש"ח עד 242,400 ש"ח31%
20,001 ש"ח - 42,030 ש"ח242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח35%
42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 47%
54,131 ש"ח ומעלה649,561 ש"ח ומעלה50%

 

*שימו לב: מי שהגיע לגיל 60, הן במהלך שנת המס והן לפניה, נהנה מהטבה של המחוקק – מדרגות המס שיחולו עליו לפי טבלת המדרגות על הכנסה מיגיעה אישית שהינן נמוכות יותר.

מומלץ מאוד לערוך את החישוב של ההכנסות שלכם ושל שיעור המס ששילמתם על מנת לדעת אם מגיעים לכם החזרי מס. אל תהססו להתייעץ עם המומחים ולגלות האם מגיע לכם כסף מרשויות המס.

עודכן בתאריך: 29 בנובמבר 2022