מדרגות מס הכנסה 2022

 

מדרגות מס הכנסה שנת 2022 על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,450 ₪עד 77,400 ₪10%
6,451- 9,240 ₪77,401- 110,880 ₪14%
9,241 - 14,840 ₪110,881- 178,080 ₪20%
14,841- 20,620 ₪ 178,081- 247,440 ₪31%
20,621- 42,910 ₪247,441- 514,920 ₪35%
42,911 ₪ ומעלה514,921 ₪ ומעלה47%

מדרגות המס 2022 בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 20,620 ₪עד 247,440 ₪31%
20,621- 42,910 ₪247,441- 514,920 ₪35%
42,910 ₪ ומעלה514,921 ₪ ומעלה47%

עודכן בתאריך: 30 בנובמבר 2022