מדרגות מס הכנסה 2023

 

מדרגות מס הכנסה שנת 2023 על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 6,790 ₪עד 81,480 ₪10%
6,791- 9,730 ₪81,481- 116,760 ₪14%
9,731 - 15,620 ₪116,761- 187,440 ₪20%
15,621- 21,710 ₪ 187,441- 260,520 ₪31%
21,711- 45,180 ₪260,521- 542,160 ₪35%
45,181 ₪ ומעלה542,161 ₪ ומעלה47%

מדרגות המס 2023 בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 21,710 ₪עד 260,520 ₪31%
21,711 - 45,180 ₪260,521 - 542,160 ₪35%
45,181 ₪ ומעלה542,161 ₪ ומעלה47%

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2023