מדרגות מס הכנסה 2024

 

מדרגות מס הכנסה שנת 2024 על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 7,010 ₪עד 84,120 ₪10%
7,011 - 10,060 ₪84,121 - 120,720 ₪14%
10,061 - 16,150 ₪120,721 - 193,800 ₪20%
16,151 - 22,440 ₪193,801 - 269,280 ₪31%
22,441 - 46,690 ₪269,281 - 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ומעלה560,281 ₪ ומעלה47%

מדרגות המס 2024 בגין הכנסה שאינה מיגיעה אישית

הכנסה חודשיתהכנסה שנתיתשיעור המס
עד 22,440 ₪עד 269,280 ₪31%
22,441 - 46,690 ₪269,281 - 560,280 ₪35%
46,691 ₪ ומעלה560,281 ₪ ומעלה47%

עודכן בתאריך: 31 בינואר 2024