מיסוי ישראלים בחו"ל והחזר בגין עבודה בחו"ל

במידה ועבדת בחו"ל אצל מעביד ישראלי, קיים סיכוי גבוה שהנך זכאי להחזר מס, שכן על פי תקנות מס הכנסה לא היה ניתן לזכותך בכל הניכויים והזיכויים אשר מגיעים לך על פי החוק כבר במהלך עבודתך בחו"ל אלא רק על ידי בקשה להחזר מס לאחר תום שנת העבודה. ומה לגבי עובדים שמבצעים רילוקיישן?

משנת 2003, לאחר הרפורמה במס, עברה ישראל לשיטת מיסוי על בסיס פרסונאלי. פירוש הדבר שהכנסות של תושב ישראל שהופקו בישראל או בחו"ל חייבות במס.

עובדים רבים שביצעו רילוקיישן, תוהים האם הכנסתם בחו"ל חייבת במס. למעשה, יש לענות על ההגדרה של תושב ישראל כדי שהכנסה שהפיק נישום בחו"ל תהא חייבת בישראל. במידה והעובד אינו תושב ישראל בזמן עבודתו בחו"ל, אזי אין עילה לחיוב ההכנסה שהפיק בחו"ל.

מיסוי ישראלים בחו"ל: מיהו תושב ישראל?

פקודת מס הכנסה קובעת שיחיד יהיה תושב ישראל – מי שמרכז חייו בישראל. לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

  • מקום ביתו הקבוע.
  • מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו.
  • מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע.
  • מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו.
  • מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

כמו כן, יש שתי חזקות מספריות לקביעה שמרכז חיים של נישום הוא בישראל:

  • אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר.
  • אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

חזקות אלה ניתנות לסתירה בין אם ע"י הנישום ובין אם ע"י פקיד השומה.

כאמור, במידה והעובד עונה על ההגדרה של תושב ישראל – ההכנסה בחו"ל חייבת במס בישראל. הכנסה זו יכולה להתחייב במס גם באותה מדינה שבה הופקה, דבר אשר יגרום לכפל מס.

אמנה למניעת כפל מס

אמנת מס היא הסכם בין שתי מדינות על מנת למנוע כפל מס על אותה הכנסה. על כן יש חשיבות גדולה האם ההכנסה הופקה במדינה שיש לה אמנה עם מדינת ישראל ואם לאו. לדוגמא: נישום שהוא תושב ישראל וגם תושב אותה מדינה שבה הפיק את ההכנסה, בהתאם לדיניה הפנימיים יהא חייב במס בשתי המדינות.

כאן נכנסת לתמונה אמנת המס שכן מבחני התושבות על פי האמנה גוברים על הדין הפנימי הישראלי. מבחני שובר השוויון נועדו לשם קביעה בעניין התושבות של העובד.

תשלומי מס הכנסה למדינה הזרה

באם שולם מס הכנסה בידי העובד למדינה בחו"ל, יזוכה העובד על תשלום זה מהמס בישראל. יש לציין שבארה"ב משולם מס פדראלי ומס מדינתי גם יחד. ישראלים אשר עובדים בארה"ב זכאים לקבל החזר מס בישראל גם עבור תשלום המס הפדראלי וגם עבור תשלום המס המדינתי.

משרדנו הינו מהבודדים בארץ המבצעים בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה לשכיר אשר עבד בחו"ל.

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2023