נקודות זיכוי לחייל משוחרר

על פי חוק מס הכנסה, זכאי חייל משוחרר משירות סדיר להחזרי מס באמצעות נקודות זיכוי במשך 3 שנים. תחילת הזכאות מהחודש שלאחר חודש שבו הסתיים השרות הסדיר.

שירות סדיר: שרות בצה"ל, משמר הגבול, משטרה ושרות לאומי.

חייל משוחרר: שירות של 12 חודשים מלאים או יותר או שחרור מצה"ל מטעמי בריאות או נכות.

שירות בקבע לא נכלל בהגדרה של שירות סדיר. כמו כן, הזיכוי בגין השירות הסדיר יינתן רק כנגד מס הכנסה מיגיעה אישית. על מנת לקבל בפועל נקודות זיכוי לחייל משוחרר ממס הכנסה יש לצרף תעודת שחרור לדו"ח השנתי.

נקודות זיכוי לחייל משוחרר – מהן ההטבות במס הכנסה בגין שרות סדיר?

שחרור מצה"ל עד ליום 30.6.2007:

  • 1/12 נקודת זיכוי לחודש בעבור שירות של 12 עד 24 חודשים.
  • 1/12 נקודת זיכוי לחודש בעבור שירות של פחות מ- 12 חודשים רק אם השחרור נובע מטעמי בריאות או נכות.
  • 1/6 נקודת זיכוי לחודש בעבור שירות של לפחות 24 חודשים.

שחרור מצה"ל מיום 1.7.2007:

  • 1/6 נקודת זיכוי בעבור שירות של 23 חודשים לחייל וחיילת לאחר 22 חודשים.
  • 1/12 נקודת זיכוי בעבור תקופת שירות קצרה יותר.

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2023