נקודות זיכוי לתואר אקדמי

כל אדם שסיים את לימודיו וזכאי לתואר אקדמי החל משנת 2005, זכאי להטבות מס בגין תואר אקדמי באמצעות נקודות זיכוי. תואר אקדמי הוא תואר מוכר המתקבל ממוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה.

נקודות זיכוי לתואר ראשון ושני – פירוט הטבות המס

א. חצי נקודת זיכוי למי שסיים לימודיו בשנת 2005 לתואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי – רפואה, תואר שלישי – ישיר, תעודת הוראה. ההטבה תינתן החל משנת 2006 (השנה שלאחר שנת סיום הלימודים).

ב. למסיימי תואר ראשון, החל משנת 2007 ואילך תינתן נקודת זיכוי אחת. ההטבה תינתן משנת 2008 למשך 3 שנים.

ג. למסיימי תואר שלישי – רפואה, החל משנת 2007 ואילך תינתן נקודת זיכוי אחת. ההטבה תינתן משנת 2008 למשך 3 שנים. כמו כן, תינתן הטבה נוספת למשך שנתיים נוספות בגובה חצי נקודת זיכוי.

ד. תעודת הוראה – חצי נקודת זיכוי למי שסיים לימודיו משנת 2005 ואילך. ההטבה תינתן מהשנה שלאחר שנת סיום הלימודים.

ה. לימודי מקצוע – לימודים לרכישת מקצוע בהיקף של 1,700 שעות לימוד, מקנה בחצי נקודת זיכוי.

הערה: בכל המקרים – הזכאות לנקודות זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים. (לדוגמה, אם הזכאות לתואר בשנת 2008, קבלת נקודת הזיכוי תחל משנת 2009).

נקודות זיכוי לתואר ראשון: ההטבה תינתן במשך 3 שנים או מספר שנות הלימוד לפי הנמוך.

נקודות זיכוי לתואר שני: ההטבה תינתן במשך שנתיים או מספר שנות הלימוד לפי הנמוך.

נקודות זיכוי לתואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים: ההטבה תינתן במשך שלוש השנים הראשונות לאחר סיום הלימודים ועוד זיכוי נוסף בשתי שנות המס הבאות.

נקודות זיכוי לתואר שלישי ישיר: ההטבה תינתן במשך שלוש שנים לאחר סיום התואר הראשון וזיכוי נוסף למשך שנתיים החל מהשנה שלאחר שנת סיום לימודי תואר שלישי.

נקודות זיכוי לתעודת הוראה: ההטבה תינתן במשך שלוש שנים או שנות הלימוד לפי הנמוך.

נקודות זיכוי לתעודת מקצוע: ההטבה תינתן במשך שלוש שנים או שנות הלימוד לפי הנמוך.

על מנת לקבל את ההטבה בגין סיום הלימודים יש לצרף לטופס 101 (פרטי עובד) הצהרה של העובד על גבי טופס 119 וכן אישור סיום לימודים שבו מצוין שנת סיום הלימודים והזכאות לתואר אקדמי.

חלופות נוספות לקבלת הטבת המס היא באמצעות תיאום מס אצל פקיד השומה או על ידי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

חברת כספית החזירה עד היום לידי שכירים עשרות מיליוני שקלים ממס הכנסה. בואו לממש את זכויותיכם המגיעות לכם על פי חוק! 

תן למומחים של כספית לעשות בשבילך את העבודה.

עודכן בתאריך: 20 בספטמבר 2023