פעילות בשוק ההון – תקנות חדשות החל מ-2013

הייתה לך פעילות בשוק ההון החל משנת 2013? כדאי שתשים לב לתקנות החדשות.

תיקון שבוצע בתקנות מס הכנסה מרחיב את מעגל המדווחים לרשויות המס במסגרת דו"ח שנתי. בתקנות נקבע כי כל מי שמחזור המכירות מניירות ערך הנסחרים בבורסה (משנת 2013 ואילך) הוא יותר מ-811,560 ₪, חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה! מדובר על מכירות ניירות ערך שאינן פטורות ממס.

יש לציין שהסכום בסך 811,560 ₪ מדבר על מחזור ולא רווח. משמעות הדבר שאדם יכול להיות מחויב בהגשת דו"ח שנתי גם אם לא הרוויח כלל מפעילות בשוק ההון.

דוגמא: אדם שיש לו תיק השקעות בהיקף של 300,000 ₪ וביצע שלוש פעמים מכירה של התיק, חייב בהגשת דו"ח ללא קשר אם הופקו רווחים.

איך מתבצעת הגשת הדוח?

  • יש לצרף אישורים על הכנסות של שני בני הזוג.
  • יש לצרף אישורים על גמלאות הביטוח הלאומי כגון – דמי אבטלה, דמי מילואים, דמי לידה וכדומה.
  • יש לצרף אישורים שנתיים על הפקדות לקופות הגמל, קרנות פנסיה, קבלות על תרומות, אישור שנתי מהבנק על הפעילות בשוק ההון.
  • יש לצרף אישורים אשר יכולים להקנות נקודות זיכוי במס כגון: אישור סיום לימודים תואר אקדמי, תעודת עולה, אישור מועדת השמה על חינוך מיוחד ועוד.

לפרטים נוספים פנה אלינו – כספית החזרי מס.

עודכן בתאריך: 11 בדצמבר 2022