קיבוע זכויות

אם הגעתם לגיל פרישה או שאתם אוטוטו שם, חשוב מאוד שתדעו: החל משנת 2012 הורחבו ההקלות במס לציבור הגמלאים. ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי, ומצריכה ביצוע הליך קיבוע זכויות – שבאמצעותו מודיע הגמלאי לרשויות המס כיצד הוא מעוניין לנצל את סל הפטור שלו הוא זכאי. אם לא תבצעו את ההליך בהתאם, לא תקבלו את הפטור ממס שמגיע לכם!

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

בשנת 2012 חוקק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שבמסגרתו הורחבו ההקלות לגמלאים ונקבע כי כל אדם שהגיע לגיל הזכאות זכאי לסל פטור בסך ₪853,560, נכון לשנת המס 2023. גיל הזכאות הוא 67 לגבר, 62 לאישה, או הגיל שבו התחלתם לקבל קצבה מזכה – לפי המאוחר מביניהם.

איך אפשר לקבל את הפטור? הכירו את המושג – קיבוע זכויות

באמצעות מילוי נכון ומדויק של טופס 161ד (אפשר למצוא אותו בעמוד הטפסים שלנו, או באתר רשות המיסים) בצירוף מסמכים רלוונטיים, יודיע הגמלאי לרשויות מס הכנסה כיצד הוא מעוניין לנצל את סל הפטור. לאחר ההגשה, יעודכנו הנתונים של קיבוע הזכויות במס הכנסה והגמלאי יקבל את הטבות המס בהתאם.

חשוב לדעת: ההטבה לא ניתנת באופן אוטומטי. אם לא תגישו את טופס 161ד כפי שצריך, לא תקבלו את הפטור ממס שמגיע לכם.

במידה ולא תגישו קיבוע זכויות מס הכנסה, אתם עלולים לאבד הטבות או הקלות במס שמגיעות לכם על פי החוק, והדבר יביא לתשלום מס מיותר על הפנסיה השוטפת ועל כלל הכנסות הנישום.

איך אפשר לנצל את הפטור?

 • באמצעות מענק פטור ממס (פיצויים) בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות.
 • באמצעות היון פטור ממס – משיכת חלק מהפנסיה בסכום חד פעמי פטור ממס.
 • באמצעות פטור חודשי בגין הפנסיה השוטפת.

מתי צריך להגיש קיבוע זכויות?

לאחר ההגעה לגיל הזכאות בצירוף קבלת קצבה בפועל.

דוגמה: לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021 ומקבל פנסיה. לאור זאת גיל הזכאות חל ביום 01.01.2021 ויש להגיש קיבוע זכויות החל ממועד זה.

דוגמה נוספת: לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021, אך צפוי לקבל את קצבתו הראשונה ביום 01.01.2024. במקרה זה גיל הזכאות צפוי להיות רק לאחר שמלאו לישראל ישראלי 70 וניתן יהיה להגיש את קיבוע הזכויות החל מיום 01.01.2024.

מומלץ ואף הכרחי לבצע קיבוע זכויות, מאחר שללא קיבוע זכויות תמשיכו לשלם מס גבוה יותר על הקצבה שלכם.

תכנון מס בפרישה וכל מה שמתלווה לעניין מצריך היערכות מראש, שכן יש להמציא ניירת ונתונים בגין שנות עבודה שהיו לפני מספר רב של שנים. טובי המומחים של כספית נמצאים כאן עבורכם על מנת ללוות אתכם בתהליך ולהסביר לכם מה מגיע לכם.

מהי פרישה שאינה מטופלת ואיך אפשר להימנע מכך?

פרישה לא מטופלת היא עזיבת מקום עבודה ללא התחשבנות במס על הפיצויים שהתקבלו (כספים שהושארו בקופות ללא התחשבנות מס). במקרים אלה סיכוי גבוה שמס הכנסה ידרוש מס מרבי על הפיצויים החייבים. ישנן פרישות עבר רבות שאינן מטופלות.

כמו כן, פרישה מהעבר שלא טופלה במועד, תשפיע על עלות קיבוע זכויות וככל שהטיפול בעניין יתבצע בשלב מוקדם יותר, יביא הדבר לחיסכון בעלות הקיבוע.

טיפול מוקדם ככל האפשר בפיצויים ולא במועד הפרישה, מאפשר להגיע לתוצאות טובות יותר מול פקיד השומה.

איך מחשבים את יתרת הפטור?

החישוב ייעשה לפי נוסחת הקיזוז. על פי אותה נוסחה יש להכפיל את המענק הפטור ממס במקדם של 1.35.

משיכת פיצויי פטורים תפגע בפטור לפי מכפיל של 1.35. כלומר, על כל ₪100,000 פיצויים פטורים, יתרת הפטור תקטן ב-₪135,000 כשהם צמודים למדד.

דוגמא מס׳ 1:

לישראל ישראלי מלאו 67 ביום 01.01.2021 והחל לקבל קצבה מזכה בסך ₪8,000. ישראל ישראלי קיבל מענק פטור ממס ביום 31.12.2020 בסך ₪200,000 (32 שנות עבודה).

פתרון: ישראל ישראלי בחר לנצל את סל הפטור לטובת משיכת פיצויים פטורים ממס, ואת יתרת ההון הפטורה לטובת פטור על הקצבה השוטפת.

יש לבצע את החישוב על פי נוסחת הקיזוז. כמו כן, על פי אותה נוסחה יש להכפיל את המענק הפטור ממס במקדם של 1.35:

 • 200,000 * 1.35 = 270,000 (הכפלת מענק פטור ממס במקדם 1.35).
 • 270,000 – 791,856 = 521,856 (יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים).
 • 521,856/180 = 2,899 (הקצבה הפטורה).

לאחר ניצול סל הפטור לטובת משיכת הפיצויים בפטור ממס, נשאר לישראל ישראלי פטור בסך ₪2,899 שאותם ינצל לטובת הקצבה השוטפת. כאמור, סך הקצבה לפני קבלת הפטור הינה בסך ₪8,000 ולאחר ניצול הפטור הקצבה החייבת במס הינה בסך ₪5,101 בלבד (2,899 – 8,000).

דוגמא מס׳ 2:

הנתונים זהים לדוגמא הראשונה, אך בנוסף לזה ברשותו של ישראל ישראלי ₪100,000 בקופת גמל לקצבה, ומעוניין לבצע משיכה של כל הכספים בפטור ממס.

פתרון: ישראל ישראלי מקבל פנסיה בסך ₪8,000 (מעל קצבה מזערית) ולכן יכול לבצע הוון פטור במסגרת יתרת ההון הפטורה.

יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים הינה בסך ₪521,856.

ניצול סל הפטור לטובת היוון פטור ממס הינו ביחס 1:1 בניגוד למשיכת פיצויים פטורים שהינם ביחס 1:1.35.

100,000 – 521,856 = 421,856 (יתרת ההון הפטורה לאחר ניצול הפטור על הפיצויים ולאחר משיכת הכספים הפנסיונים בפטור מלא).

421,856/180 = 2,344 (הקצבה הפטורה).

לאחר ניצול סל הפטור לטובת הפיצויים ולטובת הוון פטור ממס נשאר לישראל ישראלי פטור בסך ₪2,344 שאותם ינצל לטובת הקצבה השוטפת.

גיל הזכאות משפיע באופן ישיר על הפיצויים

הפיצויים יילקחו בחשבון לצורך נוסחת השילוב/קיזוז והחישוב הסופי בעניין הפטור המגיע.

כאמור, קבלת מענק פטור ממס לאורך השנים פוגע בפטור על הקצבה השוטפת בהתאם לנוסחת השילוב/קיזוז. לעיתים ניתן על ידי דחיית הקצבה הראשונה (דבר שיוביל לדחיית גיל הזכאות), להשפיע באופן משמעותי על הפטור הסופי, אך לפני מהלך שכזה יש לבצע בדיקת כדאיות.

גיל פרישה כולל גם פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.

מה אתם צריכים לדעת לפני שאתם מגישים את טופס 161ד למס הכנסה?

הליך קיבוע הזכויות הוא נושא מורכב ויש לבצע תכנון מס ואופטימיזציה לפני הגשתו למס הכנסה.

הנה פירוט חלק קטן מהנקודות שיש להביא בחשבון:

 • תחילה עלינו לאסוף נתונים לגבי כל המענקים הפטורים שהתקבלו בגין 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. יש לציין שעל פי תקנות המעבר, פיצויים פטורים שהתקבלו לפני שנת 2012 ועברו 15 שנה מיום קבלתם ועד לקבלת הקצבה הראשונה לא יילקחו בתחשיב.
 • יש לבדוק האם בוצעו בעבר רצפים (רצף קצבה ורצף פיצויים) והאם הם בתוקף.
 • יש לבדוק האם כדאי לנצל את הפטור על הפיצויים ולהקטין את הפטור על הקצבה השוטפת. ללא תכנון מס מקדים ממוקד, נגרמות טעויות שעלולות להסב לנו נזק כספי רב.
 • במידה והעובד הגיע לגיל הזכאות ומקבל פנסיה וממשיך לעבוד במקום עבודתו (פרישה מדומה) יש לשריין פיצויים פטורים שיתקבלו בעתיד אשר מתייחסים לשנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות.
 • חלק מהפורשים זכאים לחישוב הפטור על פי סעיף 9א(ג) בנוסחו לפני תיקון 190, דהיינו לחשב את הפטור על פי נוסחת השילוב הישנה במקום נוסחת הקיזוז. החישוב הינו אישי ומשתנה.
 • יש לציין במסגרת טופס 161ד' כיצד אנו מעוניינים לנצל את השינוי שיחול בעתיד בשיעור הפטור, והאם ינוצל לטובת הגדלת הקצבה החודשית הפטורה ממס או לטובת היוון פטור ממס.
 • ישנן נקודות ספציפיות אשר מאפיינות מגזר מסוים. לדוגמא: פורשי צה"ל, אשר ביצעו היוונים במועד פרישתם. גם כאן נדרשת הבנה עמוקה בטיפול במקרים הללו.
 • קיבוע זכויות רלוונטי למי שהגיע לגיל הזכאות מיום 01.01.2012 ואילך, אך גם ציבור הפנסיונרים שהגיעו לגיל הזכאות לפני שנת 2012 זכאים להטבות המס. עם זאת, הליך הזכאות, התחשיבים הן לגבי הפטור על הפנסיה השוטפת והן לגבי היוונים בפטור מלא, שונה וייחודי.

גם לגמלאים שלא משלמים מס הכנסה על הפנסיה, יש מקום לבצע קיבוע זכויות. הנה חלק מהסיבות:

 • גמלאים שבמקביל להכנסתם מקצבה עובדים כעצמאים או שכירים. במידה ויוגש קיבוע זכויות ותמומש ההטבה על הפנסיה, ההכנסה החייבת תהיה נמוכה יותר ותוביל לחיסכון במס.
 • הוון כספים מקופה לקצבה: במידה ואנו מעוניינים להוון כספים פנסיונים ובכדי להימנע מתשלום מס מיותר על המשיכה, יש להגיש קיבוע זכויות.
 • השקעה בשוק ההון: ברוב המקרים גמלאים משלמים מס מופחת מהרגיל על רווחי הון. הגשת קיבוע זכויות עשוי להפחית לנו בחלק מהמקרים את תשלום המס על רווחי הון.
 • בנוסף, הגשת קיבוע זכויות והקטנת ההכנסה החייבת במס, עשויים בחלק מהמקרים לזכות את בן הזוג בנקודת זיכוי.

אנו רואים שטופס 161 ד' הוא לא רק "טופס תמים" ויש להגישו למס הכנסה רק לאחר בדיקה ותכנון מס אשר בוצע על ידי איש מקצוע אשר מתמחה במיסוי בפרישה.

מתי יש לפנות לגורם מקצועי לצורך תכנון מס בפרישה והגשת קיבוע הזכויות?

כמה שיותר מוקדם, פשוט כך.

תכנון מס בפרישה וכל מה שמתלווה לעניין מצריך היערכות מראש (אפילו שנתיים לפני הפרישה הסופית), שכן יש להמציא ניירת ונתונים בגין שנות עבודה שהיו לפני מספר רב של שנים.

מאוד שכיח במסגרת הייעוץ להיתקל בפרישות עבר לא מטופלות.

למה חשוב להגיש את טופס קיבוע הזכויות על ידי מומחה בלבד?

את הטופס יש להגיש למס הכנסה רק לאחר בדיקה ותכנון מס אשר בוצע על ידי איש מקצוע אשר מתמחה במיסוי בפרישה. הניסיון והידע, בשילוב המקצועיות הבלתי מתפשרת של כספית יעזרו לכם לעבור את התהליך לאורך כל הדרך בביטחון מלא שהעתיד שלכם נמצא בידיים טובות.

חשוב שתזכרו, כי לא ניתן לשנות את קיבוע הזכויות לאחר 120 יום ממועד הגשתו, כך שמילוי הטופס ללא הבנה עמוקה עלול להסב לכם נזק כספי רב.

פעלו בחוכמה – התייעצו עם המומחים של כספית לצורך תכנון מס בפרישה והגשת קיבוע זכויות עוד היום! המומחים שלנו ישמחו לעמוד לשירותכם בכל עניין ולכל שאלה.

עודכן בתאריך: 3 באפריל 2024