רצף פיצויים

עובד אשר מסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ובהחלטה איך לקבל את הכסף מעורבים שיקולים רבים, הנוגעים למיסוי וחיסכון. אחת מהאפשרויות העומדות בפני העובד היא ״רצף פיצויים״, שמשמעותו היא שהעובד אינו מעוניין למשוך את הפיצויים – דהיינו בוחר להשאיר את כספי הפיצויים העומדים לרשותו בקופת הגמל, ללא חיוב במס. למעשה, העובד דוחה את ההתחשבנות במס עד לפרישתו מהמעסיק הבא או אף למועד מאוחר יותר.

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

לצורך קבלת אישור על בחירה ברצף פיצויים יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • יש להודיע למס הכנסה
 • לא ניתן למשוך חלק מיתרת הפיצויים בפטור ממס
 • תוך שנה מיום הפרישה על העובד למצוא מעסיק חדש אשר ימשיך להפקיד לפיצויים

הערה: במידה והעובד קיבל מענק פרישה אשר שולם לו ישירות ממעבידו (בנוסף לכספי הפיצויים אשר עומדים לרשותו בקופה), ניתן להפקידם בקופת הפיצויים ללא תשלום מס.

היתרונות בבחירה ברצף פיצויים

 • דחיית אירוע המס.
 • צבירת ותק לעניין הפטור – ראו דוגמה בהמשך.
 • צבירת ותק לעניין פריסה קדימה.

החסרונות בבחירה ברצף פיצויים

 • לא ניתן למשוך פיצויים בפטור ממס ועל שאר היתרה לבחור ברצף פיצויים.
 • מסלול רצף פיצויים אינו מתאים לפורש אשר מתכנן להיות עצמאי / לפתוח עסק.
 • יש למצוא מעסיק תוך שנה – במידה והעובד לא מצא מעסיק חדש, המשמעות שלא עמד בתנאי רצף הפיצויים ויש לחזור ליום הפרישה ולבצע התחשבנות מס על כספי הפיצויים.

דוגמא הממחישה את היתרון ברצף פיצויים

 • עובד ישראלי פרש בתאריך 31.12.2016 ממעסיק א׳ לאחר 5 שנות ותק. משכורתו הינה בסך ₪6,000, מענק הפרישה העומד לרשותו הינו בסך ₪30,000.
 • העובד פרש בתאריך 31.12.2020 ממעסיק ב׳ לאחר 4 שנות ותק. משכורתו ₪18,000, מענק הפרישה העומד לרשותו הינו בסך ₪80,000.

חישוב החלק הפטור והחייב של כספי הפיצויים ממעסיק ב׳, במידה והעובד לא בחר ברצף פיצויים בעת פרישתו ממעסיק א׳:

 • תקרת הפטור בשנת 2020 הינה בסך ₪12,420.
 • מענק פטור: ₪49,680 = 4 * 12,420
 • –> מענק חייב: ₪30,320 = 49,680 – 80,000

חישוב החלק הפטור והחייב של כספי הפיצויים, במידה והעובד בחר ברצף פיצויים בעת פרישתו ממעסיק א׳:

 • יש לחבר את תקופות העסקה מאחר והעובד בחר ברצף פיצויים בעת פרישתו ממעסיק א׳.
 • סך הוותק הכולל הינו 9 שנים.
 • סך הפיצויים ממעסיק א׳ + ב׳ = ₪110,000
 • תקרת מענק פטור: ₪111,790  = 9 * ₪12,420
 • –> כל הפיצויים בסך ₪110,000 הינם פטורים ממס (נמוך מתקרת הפטור).

תקרה לרצף פיצויים

החל מיום 01.01.2008 ניתן להחיל רצף פיצויים עד לסכום התקרה. סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה מגדיר את סכום התקרה.

סכום התקרה הוא סכום השווה ל-4 פעמים השכר הממוצע במשק, כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פרש, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורין.

פטירת עובד שנמצא ברצף פיצויים

עובד שבחר במסלול רצף פיצויים ונפטר, זכאי לכפל פטור על כל השנים, כולל מעסיקים קודמים.

דוגמא:

 • עובד ישראלי עבד אצל מעסיק א' במשך 15 שנה. משכורתו האחרונה ₪14,000. בסיום עבודתו בחר העובד במסלול רצף פיצויים והחל לעבוד אצל מעסיק ב' (אין ירידה ברמת השכר) ולמרבה הצער נפטר לאחר מספר חודשים.
 • שנת הפטירה – 2023.
 • בקופת הפיצויים נצברו כ-₪300,000.
 • חישוב: תקרת הפטור לשנת 2023 הינה בסך ₪13,310.
 • מאחר ובסיום עבודתו אצל מעסיק א׳ בחר העובד ברצף פיצויים, הוא זכאי לכפל פטור עקב פטירתו (₪26,620 * שנות ותק).
  לאור זאת כל הפיצויים שנצברו בקופה בסך ₪300,000 פטורים ממס.
 • אילו העובד לא היה בוחר ברצף פיצויים בסיום עבודתו אצל מעסיק א', החישוב היה כדלקמן:
  מענק פטור: 199,650 = 15 * 13,310
  מענק חייב: 100,350  = 199,650 – 300,000

שילוב רצף פיצויים ורצף קצבה

כאמור, בעת פרישתו של העובד ממקום העבודה עומדות בפניו מספר אפשרויות מיסוי: מסלול רצף קצבה, ומסלול רצף פיצויים.

לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות, ואין מניעה לשלב בין הרצפים. לעיתים לעובד נצברו כספי פיצויים בקופות גמל או פוליסת ביטוח הונית, אשר מקורם בהפקדות לפני שנת 2008. פיצויים אלו מוגדרים כפיצויים הוניים אשר מסומנים בטופס 161 בקוד 4 ועליהם לא ניתן לבצע רצף קצבה, לכן במקרה זה שילוב בין הרצפים עשוי להיות הבחירה הנכונה עבור העובד.

גם במקרים שהעובד מקבל פיצויים מוגדלים ממעסיקו בעת פרישתו ומעוניין משיקולי כדאיות לבצע דחייה של התחשבנות במס למועד מאוחר יותר, מסלול השילוב בין הרצפים עשוי להוות פתרון יעיל.

חרטה מרצף פיצויים

ניתן לבצע חרטה מרצף פיצויים עד שנתיים מיום פרישתו של העובד. לצורך כך יש למלא טופס 161ג ולהגיש למס הכנסה. חרטה משמעותה התחשבנות על כספי הפיצויים כדלקמן:

 • לצורך חישוב החלק הפטור והחייב של מענק הפרישה, יש להצמיד למדד את משכורתו של העובד ערב הפרישה עד ליום החזרה מרצף הפיצויים.
 • מענק הפרישה כולל את הרווחים שנצברו עד ליום החזרה מרצף הפיצויים.
 • תקרת הפטור הרלוונטית הינה התקרה ביום החזרה מרצף הפיצויים.

פריסה של החלק החייב לאחר חזרה מרצף פיצויים

בגין החלק החייב בעקבות החרטה מרצף הפיצויים ניתן לבצע פריסה לשנים קודמות. הפריסה תתבצע לאחור לשנות העבודה שבהן נצברו הסכומים, אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנה בה ביצע את החרטה מרצף הפיצויים וקיבל את המענק.

אפשרות נוספת היא פריסת פיצויים קדימה – לשנים הבאות. מועד החזרה מהרצף יחשב מועד הפרישה מהמעסיק אשר לגביו ביקש את רצף הפיצויים, הפריסה לשנים הבאות תהיה בהתאם למספר שנות הפריסה להן זכאי העובד.

הערה חשובה: חרטה מרצף פיצויים לאחר שנתיים מיום הפרישה משמעותה חיוב מס על כל כספי הפיצויים – לכן מומלץ שלא לבצע חרטה לאחר שנתיים.

תכנון פרישה מדויק ומותאם אישית למצבכם

כפי שהראינו בדוגמאות, ההחלטה על בחירה ברצף פיצויים מבוססת על מכלול של שקלולים שחשוב להבין היטב, בהתאם למצב הייחודי שלכם. לכן, מומלץ לגבש החלטה רק לאחר תכנון פרישה מדויק עמנו – נבצע בחינה מדוקדקת של המקרה שלכם ונספק המלצות ברורות ופשוטות שיעזרו לכם לנהל את השינוי הגדול הזה בחוכמה.

תכנון פרישה עם כספית – לחצו כאן >>

אולי יעניין אותך גם:

חישוב החזרי מס

מיסוי מענק פרישה: חישוב פטור ממס

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. המיסוי בגין מענק פרישה שונה באופן מהותי מכללי המיסוי החלים על הכנסה ממשכורת, ולבחירת הפורש, ניתן לנצל פטור ממיסוי על מענק פרישה בתנאים...
להמשך קריאה
החזרי מס

רצף קצבה

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ובהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה, הוא רשאי להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לקצבה, למטרת תשלום קצבה - בחירה במסלול זה נקראת...
להמשך קריאה
החזרי מס

פריסת פיצויים

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. במטרה להקל על נטל המס, ניתן לפרוס את החלק החייב של הפיצויים לתקופה של עד 6 שנים, לצורך חישוב המס. למי כדאי לבצע...
להמשך קריאה

עודכן בתאריך: 10 באפריל 2024