רצף קצבה

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ובהתאם לסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה, הוא רשאי להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לקצבה, למטרת תשלום קצבה – בחירה במסלול זה נקראת ״רצף קצבה״, והיא בעלת מספר יתרונות משמעותיים.

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

בעת פרישת העובד ובמסגרת מילוי טופס 161א הוא רשאי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

במסגרת מסלול רצף קצבה, ניתן לייעד לקצבה רק כספים בקופת גמל לקצבה שמקורם בהפקדות תקינות או השלמות מותרות. לא ניתן לבחור במסלול רצף קצבה עבור פיצויים הוניים (פיצויים שהופקדו בקופת גמל הונית) או תשלום במזומן ע"י המעביד.

היתרונות לבחירת מסלול רצף קצבה

 • קבלת קצבה גבוהה יותר בעתיד
 • דחית אירוע המס למועד אחר אשר יכול להקנות חסכון במס
 • ניתן לבצע רצף קצבה רק עבור הפיצויים החייבים במס ולמשוך את החלק הפטור ממס
 • משיכת כספי הפיצויים בפטור ממס פוגע בסל הפטור המגיע לעובד בהגיעו לגיל הזכאות, השארת כספי הפיצויים לרצף קצבה תמנע את הפגיעה בסל הפטור

רצף קצבה אוטומטי

עקרונית, יש להודיע למס הכנסה על בחירת מסלול רצף קצבה ולקבל אישור לכך. אולם בשנת 2017 תוקן החוק ונקבע שכספי פיצויים בקופת גמל לקצבה ייחשבו באופן אוטומטי ככספים במסלול לרצף קצבה, גם ללא הודעה למס הכנסה.

תקרה לרצף קצבה אוטומטי

קיימת תקרה לרצף קצבה אוטומטי. התקרה היא הגבוהה מבין:

392,770 ₪

או

משכורת העובד או 39,300 ₪ (הנמוך מביניהם) X שנות ותק

משמעות הדבר שבמידה ולעובד בעת פרישתו צבירות פיצויים בקופות הגמל לקצבה מעבר לסכומים הנ"ל, לא יחול רצף קצבה אוטומטי ויהיה עליו לגשת למס הכנסה ולהודיע על רצונו להשאיר את הכספים לטובת רצף קצבה ולקבל אישור לכך.

טיפ חשוב – לעובדים שחל לגביהם רצף קצבה אוטומטי, מומלץ לוודא מול קרנות הפנסיה/חברות הביטוח שאכן הכספים בקופת הגמל לקצבה סומנו או נצבעו ככספים במסלול לרצף קצבה, שכן בפרקטיקה בחלק מהמקרים הדבר לא נעשה ויכול להוות בעיה בעתיד. טופס 161א החדש שהושק בשנת 2023 אמור לתת פתרון לבעיה זו אך מומלץ לוודא בכל זאת מול הקופות במקרים וחל רצף קצבה אוטומטי.

חרטה מרצף קצבה

ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה בכל עת. במידה ובחרנו בחרטה מרצף קצבה, החרטה היא עבור כל הכספים ברצף קצבה, למעט קרן פנסיה ותיקה. שיטת החישוב לקביעת הפטור ממס בעת החרטה, יהיה לפי שיטת המיצוי.

איך מבצעים חרטה מרצף קצבה?

 • יש למלא טופס 161ג ולפנות למס הכנסה.
 • יש לציין שההתייחסות לחרטה מרצף קצבה לאחר שהנישום זכאי לקצבה מהקופה שונה, ורואים בכך כהיוון קצבה.

דוגמא לחישוב חרטה מרצף קצבה

עובד פרש בשנת 2015 לאחר 20 שנות עבודה. השכר האחרון היה ₪15,000. בעת פרישתו בשנת 2015 קיבל מענק בסך ₪100,000 פטור ממס, אשר התקבל במזומן ישירות מהמעביד.

בעת פרישתו בחר העובד ברצף קצבה עבור כספי פיצויים בסך ₪200,000.

העובד מבקש לבצע חרטה בשנת 2023. תקרת הפטור לפיצויים לשנת 2015 – ₪12,340, תקרת הפטור לפיצויים לשנת 2023 –  ₪13,310.

חישוב:

 • תקרה לפטור בשנת 2015 – ₪246,800 (20 * 12,340)
 • מיצוי הפטור – 40.51%  = 100,000/246,800
 • רצף קצבה – ₪200,000
 • יתרה לחרטה בשנת 2023 – 250,000 ₪ (כולל תשואות)
 • יתרת פטור לפי שיטת המיצוי – 59.49%
 • תקרת פטור לשנת 2023 – ₪266,200  = 20 * 13,310
 • יתרת פטור לניצול – ₪158,362 = 59.49% * 266,200
 • יתרה חייבת במס – ₪91,638 = 158,632- 250,000

פריסה בעת חרטה מרצף קצבה

על החלק החייב של כספי הפיצויים בעקבות החרטה מקצף קצבה ניתן לבצע פריסה. את הפריסה (קדימה) ניתן לבצע רק לשנות הפרישה המקוריות אילו היה מבקש פריסה ביום הפרישה.

קיימת אפשרות לפרוס את החלק החייב בעקבות החרטה לשנים קודמות, על ידי פריסה של החלק החייב במס על פני שנות העבודה אך לא יותר מ-6 שנים המסתיימות בשנה שבה בחר העובד לבצע את החרטה.

חרטה מרצף קצבה עד שנת 2000

בחרטה מרצף קצבה עד לשנת 2000 (תיקון 120) ניתן היה לקבל פטור נוסף. יש לספור כמה שנים עברו מיום הפרישה למועד החרטה, ובמידה ועברו 6 שנים מיום הפרישה ליום החרטה מגיע פטור נוסף של 20%. לאחר 7 שנים ניתן היה לקבל פטור נוסף של 40% וכך הלאה. לאחר 10 שנים מגיע פטור נוסף של 100%.

פטירה של עובד שברשותו כספים ברצף קצבה

במידה ובחר עובד בעת פרישתו לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה, ולמרבה הצער נפטר במועד מאוחר יותר, ההתייחסות לאותם כספים היא כך:

 • יש לבדוק את תקנון הקופה, באם ישנה אפשרות לקבל בגין הכספים קצבת שארים. במידה ושאיריו של הנפטר יקבלו קצבה בגין אותם כספים, יהיו זכאים לפטור עד לתקרת הקצבה המזכה.
 • אפשרות אחרת היא משיכה כסכום חד פעמי ע"י שאיריו של הנפטר. במקרה זה רואים במשיכה כחרטה בתיק הנפטר בשנת הפטירה בהתאם לכללי החרטה שפורטו במאמר זה. במקרה זה לא יהיה ניתן לבצע פריסה קדימה אלא רק פריסה לשנים קודמות בתיק הנפטר. שנת הפריסה האחרונה תהא שנת הפטירה והשנה הראשונה תהיה שנת הפרישה אך לא יותר מ- 6 שנות מס.

אולי יעניין אותך גם:

חישוב החזרי מס

מיסוי מענק פרישה: חישוב פטור ממס

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. המיסוי בגין מענק פרישה שונה באופן מהותי מכללי המיסוי החלים על הכנסה ממשכורת, ולבחירת הפורש, ניתן לנצל פטור ממיסוי על מענק פרישה בתנאים...
להמשך קריאה
חישוב החזרי מס

רצף פיצויים

עובד שמסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה, ויכול לבחור ב״רצף פיצויים״, שמשמעותו להשאיר את כספי הפיצויים ללא חיוב במס. מתי כדאי לבחור במסלול הזה? ולמי זה מתאים?
להמשך קריאה
החזרי מס

פריסת פיצויים

עובד המסיים את עבודתו זכאי למענק פרישה. במטרה להקל על נטל המס, ניתן לפרוס את החלק החייב של הפיצויים לתקופה של עד 6 שנים, לצורך חישוב המס. למי כדאי לבצע...
להמשך קריאה

עודכן בתאריך: 20 במרץ 2024