תיאום מס

תיאום מס נועד להפחית את שיעור מס ההכנסה שמשלמים שכירים שעובדים ביותר ממקום עבודה אחד. למשל, מי שעובד בחצי משרה בשני מקומות, או מי שלוקח עבודה לבית, ועוד מקרים ואפשרויות. על ידי ביצוע תיאום המס, יימנע השכיר מתשלום עודף לרשויות המס.

רפאל זיתוני כספית החזרי מס
מאת: רפאל זיתוני יועץ מס ומומחה למיסוי בפרישה

מי צריך לבצע תיאום מס הכנסה?

  • שכיר שעובד במקום עבודה אחד או יותר.
  • שכיר העובד במקום עבודה אחד, ובמקביל זוכה להכנסה נוספת באופן זמני, כמו משכורת נוספת, שכר סופרים, שכר מרצים, שכר אמנים ועוד.
  • שכיר העובד במקום עבודה אחד, ובמקביל מקבל פנסיה ממקום עבודה אחר.
  • גמלאים המקבלים פנסיה ממקום אחד ושיש להם הכנסה נוספת, זמנית או חד פעמית.

מה יקרה לעובד במספר מקומות שלא יערוך תיאום מס?

מי שעובד במספר מקומות עבודה ולא עורך תיאום מס, ישלם שיעור גבוה ומיותר של מס הכנסה. לכן, טוב יעשה העובד השכיר אם יערוך תיאום מס ובכך יחסוך מעצמו סיבוכים מיותרים, וכמובן כסף.

איך עושים תיאום מס באינטרנט?

כיום כבר לא צריך להיגרר לאגפי מס הכנסה. ניתן לבצע את תיאומי המס עצמאית באינטרנט ובאופן מקוון, אבל מומלץ לפנות לאיש מקצוע כמו רואה חשבון או יועץ מס, שיעזור לך לקבל את מלוא ההחזר המגיע לך ויתווך בינך לבין התסבוכת הבירוקרטית של התהליך.

תיאום מס דרך המעסיק

המסמך הייעודי לכך הוא טופס 101, אותו יש למלא בתחילת כל שנת מס או כשמתחילים עבודה במקום חדש. בנוסף לפרטים האישיים יש לציין מהו מקום העבודה העיקרי ולצרף תלוש משכורת ממנו. המעסיק יערוך את תיאום המס ובהתאם לנתונים ינוכה שיעור המס הרלבנטי.

איך מבצעים את הפנייה למס הכנסה: איזה טופס צריך?

המסמך הייעודי הוא טופס 116, ומעבר לפרטים האישיים יש להוסיף בו את מספר תיק הניכויים של המעסיקים. יש למלא את הטופס ולהגישו במשרד פקיד השומה. כמו כן, יש להצטייד בתלושי משכורת של מקומות העבודה הרלבנטיים לצורך תיאום המס. אותם דברים אמורים גם לגבי קבלת הפנסיה.

מקום העבודה העיקרי ממשיך לנכות מס בהתאם למדרגות המס, כלומר כאילו הוא מקום העבודה היחיד שלך. תיאום המס מופנה למקום העבודה המשני, ובו מצוין כמה מס יש להוריד.

האם חלה מגבלה על עריכת תיאום מס מקוון באינטרנט?

את תיאום המס דרך האינטרנט ניתן לבצע במקרים הבאים:

  • מי שהכנסתו השנתית מכל עבודותיו אינה עולה על 316,536 שקלים (מעודכן לשנת 2023).
  • מי שהכנסתו היא מקצבת פרישה כמו פנסיה ו/או קופת גמל.
  • מי שהכנסתו מגיעה ממקורות אחרים כמו שכר אמנים, שכר סופרים או מרצים.

איך מתבצע תיאום מס הכנסה אצל איש מקצוע?

מס הכנסה מגדיר איש מקצוע בתחום כ"מייצג", והמדובר ברואה חשבון או יועץ מס שברשותו חיבור למערכת שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים) של שלטונות המס. תנאי נוסף להתקשרות עם יועץ הוא שלעובד לא יהיה תיק במס הכנסה.

יש לציין שלמרות שבוצע תאום מס, במקרים רבים מגיע לעובד השכיר החזר מס. על כן יש לבצע בדיקה לאחר סיום שנת המס שבה בוצע תאום המס.

חברת כספית החזירה עד היום לידי שכירים עשרות מיליוני שקלים ממס הכנסה. בואו לממש את זכויותיכם המגיעות לכם על פי חוק!

עודכן בתאריך: 19 בדצמבר 2023