תשלום מס שבח: איך להקטין את התשלום?

ביצעתם מכירה של נכס מקרקעין, ניכיתם מסכום המכירה את ההוצאות הישירות – ועדיין אתם נדרשים לשלם מס שבח על הרווח שנוצר. האם יש בכלל אפשרות להקטין את סכום המס לתשלום? כן! הנה כמה דוגמאות.

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין

אופירה קוזניץ

רו״ח ויועצת פיננסית

פקודת מס הכנסה מאפשרת ניכוי של הפסדי הון מהרווח על השבח שנוצר ממכירת מקרקעין. מכאן עולות השאלות הבאות:

  • איזה הפסדי הון ניתן לקזז?
  • האם ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים שנוצרו בשנת מכירת המקרקעין?
  • האם גם הפסדי הון מועברים משנים קודמות?

והתשובות לכך הן שקיימת אפשרות לקיזוז של הפסדי הון מני"ע סחירים, גם אלו השוטפים שנוצרו בשנת המס בה הייתה מכירת נכס מקרקעין, וגם הפסדי הון מני"ע מועברים משנים קודמות שטרם קוזזו עד לשנת מכירת המקרקעין.

הנה כמה דוגמאות שאספתי, כדי להמחיש את הערך בקיזוז הפסדי הון ממס השבח.

דוגמה מס׳ 1: חשבונות בנק נפרדים, דוח מאוחד

בני זוג מגישים במשך שנים רבות דוחות שנתיים למס הכנסה.

לבעל היה חשבון ני"ע (שרשום בבנק על שמו בלבד), ממנו נוצרו לו הפסדי הון ממימוש ני"ע מועברים משנים קודמות, שהוא חיכה למועד בו יהיה אפשר לקזז את ההפסד המועבר מרווח עתידי.

ברשות אשתו נכס נדל"ן שקיבלה בירושה, ביחד עם עוד בני משפחה. הנכס נמכר בשנת המס, וחושב לה מס שבח על הרווח מהמקרקעין.

בני הזוג ידעו שאפשר לקזז הפסדי ני"ע משנים קודמות ממס השבח, והאישה הגיעה לפקיד מס הכנסה לקבל את אישורו לכך. פקיד המס בדק את המקרה, אולם סירב לאשר את הקיזוז – מכיוון שהרווח מירושה ששייכת לה בלבד ואילו אצל בעלה, הפסדי ני"ע הם על שמו בלבד ובחשבון בנק נפרד.

בני הזוג פנו אליי להתייעץ מה ניתן לעשות.

הפתרון שהצעתי להם היה להגיש באותה שנת מס דוח מאוחד (ולא דוח על חישוב מס נפרד לכל אחד מהם, כפי שנהגו לעשות בכל שנה) וכך בחישוב מאוחד לקזז את ההפסד מני"ע כנגד השבח ממקרקעין. (הערה חשובה: פקודת מס הכנסה מאפשרת לבחור בכל שנת מס מחדש האם להגיש דוח נפרד או דוח מאוחד).

הסברתי לפקיד השומה, כי למרות שבאופן טכני, האישה לא רשומה בחשבון הבנק בו מתנהל חשבון ני"ע, הם בני זוג שנשואים כבר הרבה שנים, חיים בזוגיות טובה ומוצלחת ולכן לא ניתן לשלול מהם את הקיזוז הזה.

נדלן או שוק ההון

דוגמא מס׳ 2: אין התיישנות על הפסדי ני״ע שמועברים משנה לשנה

בני זוג מגישים במשך שנים רבות דוחות שנתיים למס הכנסה.

היו להם הפסדי הון מני"ע מועברים משנים קודמות (משהו כמו 9 שנים בהן לא הייתה להם שום אפשרות לקזז את ההפסד המתגלגל מני"ע) ובשנת המס הייתה להם מכירת מקרקעין, שממנה חושב להם מס שבח.

בדוח לשנת המס שהוגש, בוצע הקיזוז של הפסדי ני"ע מהשבח ולכן הם היו צפויים כתוצאה מהקיזוז להחזר מס בסכום משמעותי.

מס הכנסה ביטל את הקיזוז, ונימק זאת כי יש התיישנות על הפסדי ני"ע הללו וביקש לראות מחדש את כל המסמכים על כל אותן השנים, בהן לא בוצע קיזוז.

אולם, בפנייתי הדגשתי כי אין התיישנות על הפסדי ני"ע שמתגלגלים משנה לשנה – ולכן מס הכנסה הסכים לבסוף לאשר את הקיזוז וגם החזיר לבני הזוג את סכום המס ששולם קודם על השבח.

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין
רו״ח ויועצת פיננסית
רואת חשבון מוסמכת. עוסקת בתחום שנים רבות. מתמחה בליווי לעסקים, שרותי ביקורת, הנהלת חשבונות ושכר, ייעוץ לפורשים לפנסיה.

עודכן בתאריך: 21 במאי 2024

דילוג לתוכן