קיזוז מס רווחי הון: איך ממלאים טופס 867?

בין כל אישורי סוף השנה ששולחים הבנקים ללקוחות הפרטיים והעסקיים, מגיע גם מסמך עם הכותרת ״אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה״ – הידוע גם בכינויו טופס 867 א+ב. אך האם ידעתם שמילוי נכון של הטופס יכול לחסוך סכומים לא מבוטלים בתשלום המס, ואף להביא להחזר מס?

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין

אופירה קוזניץ

רו״ח ויועצת פיננסית

טופס 867 הוא טופס אשר מפרט את ניכויי המס במקור מרווח הון מניירות ערך סחירים. על פי החוק, הבנקים או גופי השקעות אחרים חייבים לנכות מס מכל הרווחים שנוצרו באותה השנה ולהעביר אליכם את הרווחים לאחר שקוזז מהם המס (ומכאן השם "ניכוי מס במקור"). גובה המס הוא 25%.

מלבד זאת, הטופס כולל גם הפסדים ברי קיזוז. כלומר, הפסדים שנוצרו באותה השנה וניתן לקזז אותם מהרווחים, ובכלל זאת גם את דמי הניהול שהבנק או הגוף הפיננסי גובה מכם.

העניין הוא שהקיזוז הזה לא נעשה באופן אוטומטי, אלא חייב קודם כל לעבור אישור של רשויות המס. אם אתם עצמאיים, אתם בלאו הכי שולחים את טופס 867 כחלק מהדו"ח השנתי שאתם מחויבים למלא (לרוב באמצעות סיוע של רו"ח או יועץ מס).

לעומת זאת, אם אתם שכירים, אתם לא חייבים בהגשת הדו"ח, ולכן ייתכן מאוד שאתם לא מודעים לכך שאתם יכולים לקבל בחזרה לא מעט כסף אם תגישו אותו בכל זאת.

מכאן יוצא שקיימים לא מעט מצבים בהם ניתן לבצע תכנון מס לגיטימי המביא לפתרון הולם בחסכון במס כתוצאה מפעילות בשוק ההון.

הבנקים מנכים מס במקור ללקוחותיהם, בעקבות רווחים מפעילות בשוק ההון. גובה המס עומד בדרך כלל על 25% מהרווח הריאלי שנוצר מניירות ערך.

 • אבל מה קורה כשנוצרים גם הפסדים מפעילות בשוק ההון?
 • ומה קורה כשיש הפסדים שמועברים משנים קודמות מפעילות בשוק ההון?
 • ומה קורה כאשר אנו מנהלים 2 חשבונות נפרדים באותו הבנק בפעילות בשוק ההון?
 • ומה קורה כאשר אנו מנהלים חשבון אחד בבנק וחשבון שני אצל ברוקר או בית השקעות?

בפועל, אין סינכרון בכל המצבים שציינו – ולכן אנחנו נדרשים להיות ערניים לשמירה על הכסף שלנו ולתשלום מס נמוך ככל האפשר, ואף לאפשרות לקבל ממס הכנסה החזר על יתרות כספים ששולמו להם.

דוגמאות מהחיים: דיווח וקיזוז מס רווחי הון

1. קיזוז מס בשל שני חשבונות בנק

 • ללקוח יש חשבון א' בבנק + חשבון ב' בבנק (או חשבון אצל בית השקעות).
 • בחשבון א' בבנק נוצרו רווחי ני"ע בסך ₪100,000 (ולכן נוכה מס במקור: ₪25,000 – על פי חישוב של 25%).
 • בחשבון ב' בבנק נוצרו הפסדי ני"ע בסך ₪30,000.

הרווח נטו משני החשבונות עומד על ₪70,000 ולכן תשלום המס נטו 25% אמור להיות בסך של ₪17,500. אבל בפועל נוכה מס במקור בסך ₪25,000! הבנק לא יודע לקזז בין שני החשבונות הללו, ולפיכך מגיע ללקוח החזר מס בסך ₪7,500.

לכן, רק הגשת דוח שנתי למס הכנסה – גם אצל שכירים שאינם חייבים בדוח שנתי – תאפשר קבלת החזר המס שנוכה ביתר (ואפילו עם ריבית קטנה שנצברה במס הכנסה).

2. החזר מס על רווחי הון בגלל הפסדים קודמים

 • ללקוח יש רק חשבון אחד בבנק לפעילות בשוק ההון.
 • הלקוח צבר הפסד מני"ע משנה קודמת בסך ₪20,000.
 • השנה, צבר הלקוח רווחי ני"ע בסך ₪20,000 ולכן על פי חישוב של 25% – נוכה מס במקור בסך ₪5,000.

אבל הבנק אינו יודע לבצע את קיזוז ההפסד המועבר משנה קודמת. לכן, רק הגשת דוח שנתי למס הכנסה, תאפשר את קבלת החזר המס שנוכה ביתר.

טופס 867 לחברות ותאגידים

החל משנת המס 2021, הטופס השנתי 867 המופק לתאגידים או חברות אינו כולל את נתוני הרווחים וההפסדים שנבעו מפעילות בניירות ערך (מידע אשר נכלל בחלקים א' + ב' של טופס 867 בשנים קודמות).

בעקבות השינוי בטופס, ועד להסדרת הנגשת הטופס בממשק אינטרנטי, ניתן לקבל את הטופס האמור רק בפנייה פרטנית לסניף הבנק בו מתנהלת הפעילות.

סניף הבנק ימציא ריכוז מפורט בפורמט של דוח אקסל לגבי כל התאריכים בשנת המס בהם בוצעו פעולות של מימושים, כלומר מכירות ני"ע, ויציג את המידע המדויק של הרווח או ההפסד שנבע לכל נייר ונייר.

משמעות הדבר, כי נוצר נטל עבודה והכבדה נוספת על רואי החשבון האחראים על הדיווחים לצורכי מס לחברות אותם הם מייצגים ודרישת בקרה מדוקדקת יותר הנובעת מכך.

שאלות ותשובות: טופס 867

 • כן, אך רק אם מדובר ברווחים שוטפים בשנה זו ועד 6 שנים אחורנית. לא ניתן לקזז הפסדים מול רווחים שמקורם בשנים קודמות. במילים אחרות, רק ההפסדים עצמם נצברים ומועברים לקיזוז.

 • בוודאי שניתן לקזז הפסדי ני"ע שטרם קוזזו משנים קודמות כנגד מס שבח שנוצר ממכירת מקרקעין בשנת המס בה נוצר חיוב במס שבח!

  במידה וכבר שולם מס השבח במועד הדיווח על מכירת המקרקעין (היות ועו"ד שטיפל בנושא מס השבח לא ידע ולא שאל את הלקוח אם יש לו הפסדי הון מני"ע), אזי במקרה שכבר שולם מס על הרווח ממכירת מקרקעין שכנגדו קיים סכום מקביל של הפסדי הון מני"ע, יבוצע הקיזוז בדוח השנתי ויוחזר המס ששולם.

 • לא, פיקדונות ותוכניות חיסכון בנקאיות לא עומדים בהגדרה זו ולכן לא ניתן לקזזם.

 • לא, על מנת שיהיה אפשר לקזז הפסד רווח הון מני"ע, חייבים שייווצר "אירוע מס", כלומר יש לבצע מכירה בפועל של הנייר.

 • נקודות הזיכוי טובות גם להשקעה בשוק ההון והמשמעות היא שאם לא ניצלתם אותן עד תום, ניתן לנצל אותן במסגרת תכנון מס, כדי לשלם פחות מס על רווחים משוק ההון.

 • לא קבוע, ישנם רווחי הון מני"ע החייבים בשיעור מס 15%, או 20% או 25% ויש חובה חוקית להוריד אותם כאשר מתרחש "אירוע מס", זאת למעט מקרים בהם אתם משקיעים דרך ברוקר זר. במצב שכזה הניכוי מתבצע בסוף השנה ואתם גם מחויבים בהגשת הדו"ח.

 • במרבית הבנקים והאתרים של גופי ההשקעות השונים שני החלקים של הטופס נמצאים תחת "אישורים וטפסים" או תפריט אחר עם שם דומה והם זמינים החל מסוף חודש מרץ של השנה העוקבת (מספר חודשים לפני שיש להגיש את הדו"ח השנתי).

  שימו לב שאם אתם משקיעים דרך מספר גופים פיננסים, עליכם לצרף את כל הטפסים מכל המקורות.

 • לא, יש להגיש דו"ח שנתי מלא על הכנסות שהיו באותה שנת מס. יחד עם זאת, קיים דו"ח מקוצר בשם טופס 135 שניתן להשתמש בו. עם זאת, עדיין מומלץ להסתייע בשירותיו של רואה חשבון או יועץ מס.

טופס 867 – ייעוץ ממוקד עם רו״ח

גם אם אתם רוצים לנסות לפענח בעצמכם את טופס 867 שקיבלתם מהבנק, ולנסות להגיש בעקבותיו דוח שנתי כדי להגיע להחזר מס, אני מציעה לכם להתייעץ עמי, ולהבין את כל הפרטים הנוספים שיכולים לחסוך לכם כסף. כאן באתר תוכלו לתאם איתי פגישת ייעוץ, לבדיקת האפשרות אם מגיע לכם החזר מס.

אולי יעניין אותך גם:

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין
רו״ח ויועצת פיננסית
רואת חשבון מוסמכת. עוסקת בתחום שנים רבות. מתמחה בליווי לעסקים, שרותי ביקורת, הנהלת חשבונות ושכר, ייעוץ לפורשים לפנסיה.

עודכן בתאריך: 4 ביולי 2024

דילוג לתוכן