מס על השכרת דירה: מתי אפשר לקבל החזר מס?

בפקודת מס הכנסה נקבע כי הכנסות מרכוש של בני זוג, למשל הכנסה מדמי שכירות, יצורפו בדוח השנתי להכנסתו של בן הזוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר. המשמעות – גובה מס ההכנסה יהיה לפי שיעור המס של בעל ההכנסה הגבוהה יותר. אז מה אפשר לעשות כדי להקטין בכל זאת את תשלומי המס?

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין

אופירה קוזניץ

רו״ח ויועצת פיננסית

פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסות של בני זוג משכירות או מרכוש מצטרפות, בעת הגשת הדוח השנתי, להכנסתו החייבת של בן הזוג בעל ההכנסה החייבת הגבוהה יותר מיגיעה אישית.

כך למעשה, אם לאחד מבני הזוג הייתה בשנת המס הכנסה מעבודה, ממשלח יד או מעסק, שהיא גבוהה יותר מאשר של בן הזוג השני (שגם לו יש הכנסה כשכיר או עצמאי), הרי שההכנסה של בני הזוג מדמי שכירות תצטרף להכנסתו של בעל ההכנסה הגבוהה יותר מבין שניהם – והמשמעות היא ששיעור המס על הכנסה מדמי שכירות יהיה לפי שיעור המס השולי הקיים אצל בעל ההכנסה הגבוהה יותר.

אבל האם המחוקק נתן אפשרות נוספת, בה ניתן לייחס הכנסות מדמי שכירות לבן הזוג בעל ההכנסה הנמוכה יותר?

כן!

על פי פקודת מס הכנסה, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. במידה והיה קיים לאחד מבני הזוג נכס שנה מלפני הנישואים, ניתן לייחס את הכנסות השכירות לבן הזוג שבבעלותו הנכס מלפני הנישואים למרות שהכנסתו נמוכה יותר מבן זוגו.
  2. במידה והתקבל נכס בירושה בתקופת הנישואים, ניתן ליחס את הכנסות השכירות בגין הנכס לבן הזוג שקיבל את הירושה למרות שהכנסתו מיגיעה אישית נמוכה מבן זוגו.

מס על שכירות דירה

סיפור מקרה: כך הפחתנו את תשלומי מס הכנסה מדמי שכירות (וגם זכינו בהחזר מס)

אז הנה תיאור מקרה קצר שעונה על האפשרות לייחוס ההכנסות מדמי שכירות לבעל ההכנסה הנמוכה.

לפני מספר שנים, עמדנו 2 נשים וחיכינו יחד למעלית. כדרכן של נשים לפתוח בשיחה, שאלה אותי האישה במה אני עוסקת.

לאחר שעניתי לה שאני רו"ח, סיפרה לי כי בעלה עצמאי שהגיש בעצמו את הדוח השנתי למס הכנסה וחייבו אותו עם הוצאת השומה בסכום מס גבוה (שכאמור שולם על ידו מחוסר ברירה).

בדקתי וחקרתי, ומה התברר?

  • הגבר היה עצמאי ואשתו שכירה בענף הייטק (הכנסותיה היו גבוהות מהכנסות בעלה).
  • לגבר היו בנוסף להכנסתו כעצמאי, גם הכנסות מדמי שכירות עסקיים שהתקבלו בירושה.
  • מס הכנסה לא טרח לברר אם ההכנסה מדמי השכירות מקורה מכספי ירושה ושייכת לפיכך לגבר ולכן באופן אוטומטי צירף זאת להכנסת האישה (שהיתה כבר בשיעור מס שולי גבוה מעבודתה כשכירה בהייטק) ולכן נוצר בזמן הוצאת השומה חוב מס בסכום גבוה.

לאחר ששלחתי מכתב למס הכנסה, מלווה בנימוקים והוכחות שמדובר אכן בהכנסות שכר דירה מירושה שיש לשייך אותן להכנסות הבעל, תוקנה השומה וההכנסה כאמור בוטלה אצל האישה ושויכה לבעל, והתקבל החזר מס הכנסה על עודף המס הגבוה שגבה מהם קודם.

אופירה קוזניץ ייעוץ אונליין
רו״ח ויועצת פיננסית
רואת חשבון מוסמכת. עוסקת בתחום שנים רבות. מתמחה בליווי לעסקים, שרותי ביקורת, הנהלת חשבונות ושכר, ייעוץ לפורשים לפנסיה.

עודכן בתאריך: 21 במאי 2024

דילוג לתוכן